พรพรรณ บัวทองล่าสุด

โพลล์ชี้คนอีกมากไม่เชื่อถือรายงานสถิติโควิด-19 อาจกระทบความเชื่อมั่นนโยบายรัฐ

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เผยประชาชนส่วนใหญ่ 45.87% มีความเห็นต่อรายงานตัวเลข/สถิติเกี่ยวกับโควิด-19 ขณะนี้ในระดับค่อนข้างมีความน่าเชื่อถือ รองลงมา 33.97% คิดว่ามีความน่าเชื่อถือน้อย ตามด้วย…

ดุสิตโพลเผยคนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยทั้งการชุมนุมและการตอบโต้จากฝ่ายรัฐบาล

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง จุดกึ่งกลางระหว่างการชุมนุมกับรัฐบาล โดยเมื่อถามประชาชนถึงการติดตามข่าวสารการชุมนุม พบว่า ส่วนใหญ่ติดตามข่าวการชุมนุมจากทางโทรทัศน์มาก…

สวนดุสิตโพล มองหลังจบอภิปรายครั้งนี้การเมืองไทยยังเหมือนเดิม

นางสาวพรพรรณ บัวทอง นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศเฉพาะผู้ที่สนใจติดตามการอภิปราย กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,712 คน ระหว่างวันที่ 17-20 กุมภาพันธ์ 2564 พบว่า…