พาสปอร์ตดิจิทัลล่าสุด

EU เสนอใช้พาสปอร์ตดิจิทัล หนุนเดินทางปลอดภัยทั่วยุโรป

คณะกรรมาธิการยุโรป (EC) เสนอให้มีการออกใบอนุญาตเดินทางระบบดิจิทัล (Digital Green Pass) เพื่อให้ยุโรปกลับมาเปิดพรมแดนได้อย่างปลอดภัย โดยยังคงต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการสำคัญที่ปฏิบัติกันมาจนถึงปัจจุบัน…
Back to Top