ฟรีโซน แอสเซทล่าสุด

AQ ขายหุ้น ฟรีโซน แอสเซท ให้พรอสเพค นำเงินไปชำระหนี้

บมจ.เอคิว เอสเตท (AQ) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 20 ต.ค.64 ได้มีมติให้บริษัทฯ ขายหุ้นทั้งหมดของบริษัท ฟรีโซน แอสเซท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ AQ ถือหุ้น 100%…
Back to Top