ฟินันเซีย ดิจิทัล แอสเซทล่าสุด

FSS จัดตั้ง ฟินันเซีย ดิจิทัล แอสเซท รองรับธุรกิจโบรกฯสินทรัพย์ดิจิทัล

บล.ฟินันเซีย ไซรัส (FSS) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 มีมติอนุมัติจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อรองรับการขยายธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล ชื่อ บริษัท ฟินันเซีย ดิจิทัล แอสเซท จำกัด…
Back to Top