ภาษีเลี้ยงดูบุตรล่าสุด

สภาผู้แทนฯสหรัฐผ่านร่างกฎหมายหนุนภาคธุรกิจ-ลดหย่อนภาษีเลี้ยงดูบุตร

สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมีมติด้วยคะแนนเสียง 357 ต่อ 70 เสียงในการผ่านร่างกฎหมายลดหย่อนภาษีสำหรับภาคธุรกิจและครอบครัวชาวอเมริกันที่มีรายได้ต่ำ โดยร่างกฎหมายดังกล่าวซึ่งมีวงเงิน 7.8 หมื่นล้านดอลลาร์จะช่วยสนั…
Back to Top