ครม. เห็นชอบโครงการ “โคแสนล้าน” ช่วยครัวเรือนเห็นเงินแสนใน 5 ปี

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบในหลักการโครงการ “โคแสนล้าน” นำร่อง ดำเนินการภายใต้กรอบวงเงินสินเชื่อของสถาบันการเงินที่กำหนด…

ครม. อนุมัติเพิ่มงบก่อสร้างมอเตอร์เวย์ “บางปะอิน-โคราช” อีก 1,740 ลบ.

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติเพิ่มวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา จำนวน 14 ตอน และขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเพิ่มเติม…

นายกฯ กำชับรมต.ร่วมประชุมสภาฯ พิจารณางบ 67- ซักฟอก พร้อมแจงปม “ทักษิณ”

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง เปิดเผยว่า ได้มีการพูดคุยในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้รัฐมนตรีทุกคนต้องเตรียมพร้อมและร่วมประชุมสภา สำหรับการประชุมพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 วาระ…

คลัง จ่อเสนอครม.อนุมัติโครงการ PGS 11 วงเงิน 5 หมื่นลบ. หนุน IGNITE Thailand

นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รมช.คลัง เตรียมจะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในเร็วๆ นี้ เพื่อพิจารณามาตราการผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจ…

ครม.โยนสภาตัดสินใจออก พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยให้เสนอที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ซึ่งปัจจุบันมีผู้เสนอร่างกฎหมายดังกล่าว 5 ฉบับ รวมทั้งยังมีประกาศคณะรักษาความสงบแ…

ครม. ผ่อนผันให้ผู้บุกรุกที่ดินรัฐ ขอใช้บริการสาธารณูปโภคได้

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบผ่อนผันมติ ครม.ให้ผู้บุกรุกที่ดินของหน่วยงานราชการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิสูจน์สิทธิการครอบครองว่าอยู่มาก่อนวันที่ 9 ม.ค.67 และได้รับทะเบียนบ้านชั่วคราว…

ครม.เคาะ 4 มาตรการภาษีส่งเสริมงานศิลปะ-รถยนต์โบราณ หนุนท่องเที่ยว

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการส่งเสริมงานศิลปะและรถยนต์โบราณ (Classic Cars) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ซึ่งจะช่วยยกระดับทุนทางวัฒนธรรมและส่งเสริมอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ของประเทศ…

ครม.ให้หักภาษี ณ ที่จ่ายกำไร Investment Token 15% ไม่ต้องคำนวณภาษีเงินได้ซ้ำ

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งเป็นการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินส่วนแบ่งกำไร หรือผลประโยชน์อื่นที่ได้…

นายกฯ เอาจริง! ตั้ง KPI ลดไฟป่า 50% ครม.จัดงบ 272 ล้านแก้ปัญหา PM2.5

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติงบกลาง ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เพื่อลดฝุ่นละออง PM…

ครม. ไฟเขียวยืด MOU เชื่อมโยงโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าอาเซียนออกไปถึง 31 ธ.ค.68

นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างตราสารว่าด้วยการขยายระยะเวลาบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเชื่อมโยงโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าอาเชียน (Instrument of…

ตั้งได้ซักที! ครม.เคาะแล้ว “เทพรัตน์ เทพพิทักษ์” นั่งเก้าอี ผู้ว่าฯ กฟผ. คนใหม่

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบแต่งตั้งนายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ ปฏิบัติงานที่ บมจ. ผลิตไฟฟ้า (EGCO) ในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ…

ครม.ผ่านกม.คุมเหล้า-เบียร์ แต่ให้ปรับเนื้อหาสร้างสมดุลมิติศก.-มิติสุขภาพ ตีตกฉบับปชช.-เท่าพิภพ ใช้แค่เนื้อหาบางส่วน

คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบหลักการร่าง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฉบับใหม่ที่เสนอโดยกระทรวงสาธารณสุข แต่สั่งให้เลขาธิการนายกรัฐมนตรีนำไปจัดทำข้อเสนอเพิ่มเติมในมิติด้านเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมการท่อง…

ครม.รับทราบปรับไทม์ไลน์ร่าง พ.ร.บ.งบปี 67 วาระ 2-3 เร็วขึ้น

นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สำนักงบประมาณ ได้รายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า การพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สามารถดำเนินการได้เร็…

รัฐบาล เดินหน้ายกเลิกประกาศ-คำสั่ง คสช. ล็อตแรก 36 ฉบับ

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยความคืบหน้าการยกเลิกประกาศฯ และคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้รวบรวมประกาศฯ…

ครม.ไฟเขียวแต่งตั้งบอร์ด กฟผ.-ขสมก. “จิรายุ ห่วงทรัพย์ นั่งบอร์ด ขสมก.

น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บอร์ด กฟผ.)และคณะกรรมการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ…

นายกฯ สั่งสังคายนาคำนำหน้าตำแหน่งใหม่ หวังสร้างความเท่าเทียมทางเพศ

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง ได้มีข้อสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ทุกหน่วยงานทบทวนชื่อตำแหน่งทั้งหมดที่มีอยู่…

ไทย-บราซิลได้ข้อยุติ! กรณีพิพาทปัญหาน้ำตาลทราย

น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ในการลงนามเอกสารข้อยุติซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกันระหว่างรัฐบาลไทย-รัฐบาลบรา…

ลูกจ้างเฮ!! ครม.ไฟเขียวให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาเพิ่มสูงสุด 1 แสนบาท

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติร่างกฎกระทรวงค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลเมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น แต่ไม่เกิน 65,000 บาท…

ครม. เห็นชอบโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม แก้ปัญหาขาดแคลน-ลดภาระงานล้นมือ

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบในหลักการโครงการผลิตแพทย์ฯ พร้อมอนุมัติรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไปสำหรับโครงการผลิตแพทย์ฯ ในช่วงปี 2568-2577 จำนวน 37,234.48…

ข่าวดีชาวไร่อ้อย! ครม.เคาะราคาอ้อยขั้นต้นฤดูผลิตปี 66/67 สูงสุดเป็นประวัติการณ์

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้กำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 2566/2567 ทั้ง 9 เขตคำนวณราคาอ้อยเป็นราคาเดียวทั่วประเทศ ในอัตรา 1,420…
1 2 3 4 55
Back to Top