ครม. ตั้ง “พิชัย” รักษาราชการแทนรมว.ต่างประเทศ-“สุรชาติ เทียนทอง” ที่ปรึกษา “จุลพันธ์”

นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติมอบหมายให้ นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง เป็นผู้รักษาราชการแทน รมว.ต่างประเทศ…

ครม. มอบ มท.แม่งานศึกษามาตรการป้องกัน-เยียวยาผลกระทบเหตุโรงงานพลุระเบิด

นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติรับทราบญัตติมาตรการป้องกัน ฟื้นฟู และเยียวยาผลกระทบจากสถานการณ์โรงงานผลิตพลุ…

ครม. เห็นชอบให้ไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่ม BRICS เพิ่มบทบาทในเวทีโลก

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้ความเห็นชอบร่างหนังสือแสดงความประสงค์ของไทยในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่ม BRICS ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ…

นายกฯ สั่งศึกษาความเป็นไปได้ไทยเจ้าภาพจัดแข่งรถ Formula E

นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) จากที่เคยมอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิ…

ครม. ไฟเขียวมาตรการขับเคลื่อนท่องเที่ยวไทย ยกเว้นวีซ่า-ขยายเวลาพำนักในไทย

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการและแนวทางการตรวจลงตรา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ เช่น –…

ครม.ผ่านหลักการร่าง พ.ร.บ.จัดทำประชามติ-ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 68 กรอบ 3.75 ล้านลบ.

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2568 กรอบวงเงิน 3.75 ล้านล้านบาท และอนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประ…

ครม.เห็นชอบเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ 19 มิ.ย.นี้ ถกงบปี 68

น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. …. (ตั้งแต่วันที่ 19 มิ.ย. 67)…

ครม.อนุมัติกรอบงบ 67 เพิ่มเติมใช้โครงการดิจิทัลวอลเล็ต ส่วนวงเงินรอสรุปเสนอครม. 28 พ.ค.

นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง กล่าวว่า จากการที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบเดินหน้าโครงการดิจิทัลวอลเล็ต ซึ่งเรื่องของแหล่งเงินได้มอบหมายให้สำนักงบประมาณและกระทรวงการคลังไปหารือกัน…

ครม.สัญจร ไฟเขียว EEC Visa 10 ปี-ลดหย่อนภาษี หนุนต่างชาติลงทุนไทย

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ว่า ที่ประชุมครม.รับทราบ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)…

ครม. ไฟเขียวให้ไทยเสนอตัวเป็นประธาน ACD วาระปี 2567-2568

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้เสนอตัวเป็นประธานการประชุมกรอบความร่วมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue: ACD) วาระปี 2567-2568 ของประเทศไทย เพื่อขอรับความเห็นชอบจากประเทศสมาชิก ACD…

ครม.สัญจรไฟเขียวงบกว่า 500 ลบ. พัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างรวม 18 โครงการ

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) จ.เพชรบุรี ว่า ที่ประชุมครม. มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (สศช.) หรือ…

ครม.อนุมัติปรับงบปี 68 เพิ่มสัดส่วนลงทุน-ชำระหนี้เงินกู้

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2568 ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ โดยวงเงินงบประมาณรายจ่ายรวม 68 เพิ่มขึ้น 7.8% เมื่อเทียบจากปี 67 โดยงบรายจ่ายลงทุน…

ไทย-บังคลาเทศ เตรียมลงนามความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 4 ด้าน

นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจที่จะนำไปสู่ความร่วมมือระหว่างไทยกับบังกลาเทศในด้านพลังงาน…

ครม.ให้เริ่มกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ด้วยการทำประชามติ 3 ครั้ง

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบในหลักการให้มีการทำประชามติสำหรับการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่จำนวน 3 ครั้ง และให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม…

ครม.ไฟเขียวเลือกตั้ง ส.ว.เคาะวันเลือกระดับประเทศ 26 มิ.ย. ประกาศผล 2 ก.ค.67

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง เผยที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เสนอ โดยกำหนดรับสมัครในวัน…

ครม.ไฟเขียว พ.ร.บ.เวนคืนที่ดิน 33 แปลงที่เหลือตามเส้นทางรถไฟฟ้าสีเหลือง

นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ.เวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือ…

ไทย ปล่อยซอฟท์โลนให้ลาว 1.8 พันลบ.ปรับปรุงถนน R12 หวังเชื่อมโยงการค้าจีน

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ในการปรับปรุงเส้นทางหมายเลข 12 (R12) ช่วงเมืองท่าแขก-จุดผ่านแดนนาเพ้า สปป.ลาว…

ครม.ไฟเขียวอุดหนุน ธ.ก.ส.จัดสินเชื่อ 5 พันล้านทำ “โคแสนล้าน” นำร่องแสนครัวเรือน

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีมติเห็นชอบโครงการ “โคแสนล้าน” นำร่อง กรอบวงเงินสินเชื่อจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)…

ครม.ไฟเขียวงบกองทุนประกันสุขภาพ ปี 68 รวม 2.35 แสนลบ. เหมาจ่าย 3,844 บ./คน

นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติงบประมาณสำหรับงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ ดังนี้…

ครม. เห็นชอบเสนอ “สงขลา-ชุมชนริมทะเลสาบ” เข้าบัญชีมรดกโลก

น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบเอกสารนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม “สงขลา และชุมชนที่เกี่ยวเนื่องริมทะเลสาบสงขลา”…
1 2 3 4 5 57
Back to Top