มหานครปลอดภัยล่าสุด

สตง. แนะ กทม.ปรับปรุงแผน “มหานครปลอดภัย” หลายจุดไม่ชัดเจน เสี่ยงไม่บรรลุเป้า

นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดเผยว่า ตามที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้จัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (2556 – 2575) เพื่อใช้เป็นกรอบในการพัฒนาให้ก้าวสู่การเป็น…
Back to Top