รื่นวดี สุวรรณมงคลล่าสุด

ก.ล.ต.ผนึก NDID ร่วมในระบบพิสูจน์-ยืนยันตัวตนในโลกดิจิทัลยกระดับบริการตลาดทุน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และบริษัท เนชั่นแนลดิจิทัล ไอดี จำกัด (NDID) ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ เพื่อเข้าร่วมเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ (Authoritative Source)…

ก.ล.ต.เปิด SEC Open Data Services ศูนย์รวมข้อมูลตลาดทุนเข้าถึงง่ายใช้ได้จริง

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดตัวบริการ “SEC Open Data Services” ศูนย์รวมข้อมูลเปิดตลาดทุนที่ครบถ้วน ครอบคลุมข้อมูลภาพรวมในตลาดทุน ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล…

ก.ล.ต. ผนึก 4 องค์กรตลาดทุน ยกระดับ TCM-CERT รับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ก.ล.ต. ร่วมกับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ASCO) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจัดการลงท…

ก.ล.ต.-สภาวิชาชีพบัญชี หารือแนวทางยกระดับคุณภาพรายงานทางการเงิน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สภาวิชาชีพบัญชี) จัดประชุมประจำปี 2565 เพื่อร่วมหารือแนวทางการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของระบบรายงานทาง…

ก.ล.ต.จัดสัมมนาออนไลน์สนับสนุนหน่วยงานในตลาดทุนเตรียมความพร้อมรับ PDPA

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จัดงานสัมมนาออนไลน์ “Final Call : PDPA Onboarding” เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานในตลาดทุนเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติค…

ก.ล.ต.ขยายเวลายกเว้นค่าธรรมเนียมอนุญาต-แบบไฟลิ่งตราสารหนี้กลุ่มยั่งยืน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ออกประกาศขยายเวลาการยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นคำขออนุญาตและแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย (แบบไฟลิ่ง) ออกไปอีก 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน…

ก.ล.ต.จับมือ สสว.ช่วยผู้ประกอบการขายสินค้าในช่องทางออนไลน์บนแพลตฟอร์มช้อปปี้

น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า ก.ล.ต.เป็นหน่วยงานของรัฐที่สนับสนุน ดูแล และส่งเสริมตลาดทุนให้โปร่งใส สังคมทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึง…

ก.ล.ต.หนุนระดมทุนด้วย REIT buy-back สอดรับมาตรการรัฐเว้นภาษี-ค่าธรรมเนียม

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เดินหน้าสนับสนุนการระดมทุนด้วย REIT buy-back เพื่อเพิ่มทางเลือกในการเข้าถึงแหล่งทุนให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจทุกขนาด รวมทั้ง SME…

ก.ล.ต.ร่อนจม.ถึง EASTW ชี้แจงใน 15 วันหลังมีผู้ร้องตรวจสอบผู้บริหาร

น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยถึง กรณีมีผู้เข้ามาร้องเรียนให้มีตรวจสอบการบริหารงานของ นางอัศวินี ไตลังคะ ประธานคณะกรรมการบริษัท…

ก.ล.ต. จับมือ สสว.ทำโครงการ Online Marketplace ส่งเสริม SME-SE เติบโตยั่งยืน

ก.ล.ต. ร่วมมือกับ สสว. จัดทำโครงการ “Online Marketplace” เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี ก.ล.ต. โดยสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคม (SE)…

ก.ล.ต.หนุน IOD เดินหน้าโครงการส่งเสริมสตรีทำหน้าที่กรรมการ บจ.

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สนับสนุนสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดำเนินโครงการส่งเสริมสตรีให้มีความพร้อมในการทำหน้าที่เป็นกรรมการ ประจำปี 2565…

ก.ล.ต.เปิดตัวเว็บเพจ Cyber Resilience ศูนย์รวมข้อมูลความรู้-แจ้งภัยไซเบอร์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จัดทำเว็บเพจ www.sec.or.th/cyber เป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ให้ความรู้ และแจ้งเตือนภัยทางไซเบอร์ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือภัยคุกคามทา…

ก.ล.ต.วาง 5 เป้าหมายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ปี 65-67 ชูดิจิทัล-เชื่อมโยง-ยั่งยืน

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขานุการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยถึงแผนยุทธศาสตร์ก.ล.ต.ปี 65-67 ว่า ก.ล.ต.วางเป้าหมายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในเรื่องของ Competitiveness…

บอร์ดก.ล.ต.ปรับเกณฑ์กำกับ utility token พร้อมใช้,ต่อเวลาเว้นค่า Fee หุ้นกู้ยั่งยืน

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยการประชุมคณะกรรมการ ก.ล.ต. ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 มีมติเห็นชอบแนวทางการกำกับดูแ…

ก.ล.ต. ร่วมกับสมาคมบลจ.ฮ่องกงจัด Hong Kong-Thailand Business Matching Day ครั้งที่ 3

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับสมาคมบริษัทจัดการลงทุนฮ่องกง (Hong Kong Investment Funds Association : HKIFA) จัดงาน Hong Kong-Thailand Business Matching Day…

ก.ล.ต.หนุนตลาดหุ้นมีสินค้าใหม่ DRx ไม่ต้องซื้อขายเต็มหน่วย

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการ ก.ล.ต. ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติเห็นชอบร่างข้อบั…

ก.ล.ต.ผ่านเกณฑ์ LiVE Exchange สนับสนุน SME/Startup เปิดทางเลือกระดมทุน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) มุ่งส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของกิจการ SME/Startup ผ่านแพลตฟอร์ม “LiVE Exchange”…

UNDP และ ก.ล.ต.ร่วมลงนามความร่วมมือยกระดับตลาดทุนไทยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) เพื่อแสดงความมุ่งมั่นร่วมกันในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน…

ก.ล.ต.หนุน สนง.สอบบัญชีในตลาดทุนเปิดเผย inspection report บนเว็บไซต์สำนักงานฯ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สนับสนุนให้สำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุนเปิดเผยรายงานการตรวจระบบควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีฉบับล่าสุดของสำนักงานสอบบัญชี บนเว็บไซต์ของ ก.ล.ต.…

ธปท.-ก.ล.ต.-คลัง ร่วมกำหนดแนวทางกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัล เปิดรับฟังความเห็น-8 ก.พ. ก่อนออกประกาศต่อไป

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และกระทรวงการคลัง (กค.) ได้หารือร่วมกันถึงประโยชน์และความเสี่ยงของสินทรัพย์ดิจิทัล และเห็นความจำเป็นในการกำกับดูแ…
1 2 3 7
Back to Top