สมาคมโรงงานน้ำตาลทรายล่าสุด

ชาวไร่ เตรียมร้องศาลปกครอง ขอรง.เปิดหีบอ้อย 23 พ.ย. หวั่นขาดแคลนน้ำตาล

นายปราโมทย์ วิทยาสุข ประธาน 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย (TSMC) เปิดเผยว่า ชาวไร่อ้อยคู่สัญญาของโรงงานน้ำตาลทั้ง 57 โรงร้องขอให้เปิดหีบอ้อยประจำฤดูการผลิตปี 2565/66 และเตรียมยื่นฟ้องคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล…

รง.น้ำตาลทั่วประเทศ แถลงจุดยืนค้านเพิ่ม “กากอ้อย” ในร่างแก้ไขพ.ร.บ.อ้อยฯ

นายปราโมทย์ วิทยาสุข ประธาน 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย หรือ TSMC เปิดเผยว่า โรงงานน้ำตาลทั่วประเทศมีมติร่วมกันในการออกแถลงการณ์แสดงจุดยืนปฏิเสธไม่รับร่างการแก้ไข พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย…

3 ส.น้ำตาลคาดอ้อยเข้าหีบปีนี้เพิ่มเป็น 90 ล้านตันหลังรับซื้อขั้นต่ำ 1,000 บ./ตัน

นายปราโมทย์ วิทยาสุข ประธาน 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย (TSMC) เปิดเผยว่า โรงงานน้ำตาลทั่วประเทศ 57 โรงงานได้ทำสำรวจปริมาณผลผลิตอ้อยขั้นต้นในช่วงฤดูการเพาะปลูกปี 2564/2565 คาดมีผลผลิตอ้อยเข้าหีบเพิ่มขึ้นเ…

รง.น้ำตาล ยกระดับพัฒนาอุตฯสู่ Zero wastes ลดผลกระทบฝุ่น-น้ำเสียจากกระบวนการผลิต

นายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี ประธานคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย (TSMC) เปิดเผยว่า ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายไทย มีความเห็นร่วมกันบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบต…

โรงงานน้ำตาลรับซื้ออ้อย 1,000 บาท/ตัน หวังสร้างแรงจูงใจปลูกอ้อยมากขึ้น

  นายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี ประธานคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย (TSMC) เปิดเผยว่า สมาคมฯ ได้ส่งหนังสือเชิญสมาคมชาวไร่อ้อยทั่วประเทศ เพื่อหาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายข…
Back to Top