สยาม ควอลิตี้ สตีลล่าสุด

SGP เผย บ.ย่อยเข้าถือหุ้น “ชื่นศิริ” เพิ่มเป็น 97.56% พร้อมถือครองที่ดิน 2 แปลง

บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ (SGP) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ได้อนุมัติให้บริษัท สยาม ควอลิตี้ สตีล จำกัด (SQS) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือห…

TEAMG เซ็นสัญญาติดตั้ง-ขายไฟฟ้าจากโซลาร์รูฟท็อปให้ สยาม ควอลิตี้ สตีล

บมจ.ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ (TEAMG) เปิดเผยว่า บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด (ATT) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์รูฟท็อป) กับบริษัท…
Back to Top