สามารถดิจิตอลล่าสุด

SDC ชนะประมูล DTRS รับทรัพย์กว่า 3 พันลบ. เริ่มให้บริการ เม.ย. 65

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้เซ็นสัญญาเช่าใช้บริการระบบสื่อสาร Digital Trunked Radio System หรือ DTRS เพื่อสนับสนุนการสื่อสารในสถานการณ์ฉุกเฉินกับบมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ (NT) ภายใต้อายุสัญญา 38 เดือน ล่าสุด…

SDC ให้เช่า Digital Trunked Radio 2 รายกวาดรายได้ 1.5 พันลบ.รอประมูลอีก 2 พันลบ.

นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.สามารถดิจิตอล (SDC) เปิดเผยว่า ในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา SDC ได้มีการปรับโครงสร้างธุรกิจให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล พร้อมๆ…
Back to Top