สื่อกระแสหลักล่าสุด

เปิด 24 พฤติกรรมออกสื่อที่น่าเบื่อในความรู้สึกของประชาชน

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เผยพฤติกรรมน่าเบื่อ 24 แบบที่ปรากฏตามสื่อ กระแสหลักหรือสื่อสังคมออนไลน์ในความรู้สึกของประชาชน โดยได้จากการสำรวจความคิด…
Back to Top