หน่วยลงทุนล่าสุด

ก.ล.ต.เตรียมเปิดให้ทำ repo/reverse repo ในหุ้นและหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนทุกประเภท

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศให้บริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทำธุรกรรมการซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายหรือซื…

TMBAM ยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน หนุนปรับพอร์ตให้เหมาะสมภาวะตลาด

นายไพศาล ครุฑดำรงชัย รองกรรมการผู้จัดการ บลจ.ทหารไทย (TMBAM Eastspring) เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการลงทุนทั่วโลกอย่างรุนแรง จนทำให้ผู้ลงทุนต่างวิตกต่…
Back to Top