หุ้นเด่นล่าสุด

ANALYST PICKS: หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ วันที่ 24 กรกฎาคม 2567

หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ (ANALYST PICKS) รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวันนี้ ชื่อย่อหุ้น โบรกเกอร์ คำแนะนำ ราคาเป้าหมาย แนวรับ แนวต้าน Stop Loss AAV FSS ซื้อ 3.30 – – – BA…

ANALYST PICKS: หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ วันที่ 23 กรกฎาคม 2567

หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ (ANALYST PICKS) รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวันนี้ ชื่อย่อหุ้น โบรกเกอร์ คำแนะนำ ราคาเป้าหมาย แนวรับ แนวต้าน Stop Loss AAV KSS ซื้อ 2.82 – – – BBIK…

ANALYST PICKS: หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ วันที่ 19 กรกฎาคม 2567

หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ (ANALYST PICKS) รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวันนี้ ชื่อย่อหุ้น โบรกเกอร์ คำแนะนำ ราคาเป้าหมาย แนวรับ แนวต้าน Stop Loss AURA AIRA ถือ/เก็งกำไร – 14.30,13.90…

ANALYST PICKS: หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ วันที่ 18 กรกฎาคม 2567

หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ (ANALYST PICKS) รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวันนี้ ชื่อย่อหุ้น โบรกเกอร์ คำแนะนำ ราคาเป้าหมาย แนวรับ แนวต้าน Stop Loss CHG FSS ซื้อ 3.60 – – –…

ANALYST PICKS: หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ วันที่ 17 กรกฎาคม 2567

หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ (ANALYST PICKS) รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวันนี้ ชื่อย่อหุ้น โบรกเกอร์ คำแนะนำ ราคาเป้าหมาย แนวรับ แนวต้าน Stop Loss BEM KINGSFORD ซื้อ 10.60 – –…

ANALYST PICKS: หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ วันที่ 16 กรกฎาคม 2567

หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ (ANALYST PICKS) รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวันนี้ ชื่อย่อหุ้น โบรกเกอร์ คำแนะนำ ราคาเป้าหมาย แนวรับ แนวต้าน Stop Loss ADVANC GLOBLEX – – 220.00…

ANALYST PICKS: หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ วันที่ 15 กรกฎาคม 2567

หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ (ANALYST PICKS) รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวันนี้ ชื่อย่อหุ้น โบรกเกอร์ คำแนะนำ ราคาเป้าหมาย แนวรับ แนวต้าน Stop Loss CPALL FSS ซื้อ 79.00 – – –…

ANALYST PICKS: หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ วันที่ 12 กรกฎาคม 2567

หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ (ANALYST PICKS) รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวันนี้ ชื่อย่อหุ้น โบรกเกอร์ คำแนะนำ ราคาเป้าหมาย แนวรับ แนวต้าน Stop Loss AOT KSS ซื้อ 68.00 – – – AU…

ANALYST PICKS: หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ วันที่ 11 กรกฎาคม 2567

หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ (ANALYST PICKS) รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวันนี้ ชื่อย่อหุ้น โบรกเกอร์ คำแนะนำ ราคาเป้าหมาย แนวรับ แนวต้าน Stop Loss AOT AIRA ซื้อเล่นสั้นๆ – 58.00,57.00…

ANALYST PICKS: หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ วันที่ 10 กรกฎาคม 2567

หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ (ANALYST PICKS) รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวันนี้ ชื่อย่อหุ้น โบรกเกอร์ คำแนะนำ ราคาเป้าหมาย แนวรับ แนวต้าน Stop Loss BBGI KINGSFORD ซื้อเก็งกําไร 7.45 –…

ANALYST PICKS: หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ วันที่ 9 กรกฎาคม 2567

หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ (ANALYST PICKS) รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวันนี้ ชื่อย่อหุ้น โบรกเกอร์ คำแนะนำ ราคาเป้าหมาย แนวรับ แนวต้าน Stop Loss AP FSS ซื้อ 13.20 – – – BLA…

ANALYST PICKS: หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ วันที่ 8 กรกฎาคม 2567

หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ (ANALYST PICKS) รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวันนี้ ชื่อย่อหุ้น โบรกเกอร์ คำแนะนำ ราคาเป้าหมาย แนวรับ แนวต้าน Stop Loss AEONTS KSS Reduce  120.00 – –…

ANALYST PICKS: หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ วันที่ 5 กรกฎาคม 2567

หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ (ANALYST PICKS) รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวันนี้ ชื่อย่อหุ้น โบรกเกอร์ คำแนะนำ ราคาเป้าหมาย แนวรับ แนวต้าน Stop Loss AU GLOBLEX ซื้อ 11.70 – – –…

ANALYST PICKS: หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ วันที่ 4 กรกฎาคม 2567

หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ (ANALYST PICKS) รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวันนี้ ชื่อย่อหุ้น โบรกเกอร์ คำแนะนำ ราคาเป้าหมาย แนวรับ แนวต้าน Stop Loss BBL AIRA ซื้อเล่นสั้นๆ – 132.50,131.50…

ANALYST PICKS: หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ วันที่ 3 กรกฎาคม 2567

หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ (ANALYST PICKS) รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวันนี้ ชื่อย่อหุ้น โบรกเกอร์ คำแนะนำ ราคาเป้าหมาย แนวรับ แนวต้าน Stop Loss BTS  CGSI ซื้อ – 4.28,4.20 4.50,4.70…

ANALYST PICKS: หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ วันที่ 2 กรกฎาคม 2567

หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ (ANALYST PICKS) รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวันนี้ ชื่อย่อหุ้น โบรกเกอร์ คำแนะนำ ราคาเป้าหมาย แนวรับ แนวต้าน Stop Loss AOT Pi ซื้อ 68.00 – – – AWC…

ANALYST PICKS: หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2567

หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ (ANALYST PICKS) รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวันนี้ ชื่อย่อหุ้น โบรกเกอร์ คำแนะนำ ราคาเป้าหมาย แนวรับ แนวต้าน Stop Loss BEM FSS ซื้อ 10.58 – – –…

ANALYST PICKS: หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ (ANALYST PICKS) รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวันนี้ ชื่อย่อหุ้น โบรกเกอร์ คำแนะนำ ราคาเป้าหมาย แนวรับ แนวต้าน Stop Loss ADVANC KINGSFORD ซื้อสะสม 257.00 –…

ANALYST PICKS: หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ วันที่ 27 มิถุนายน 2567

หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ (ANALYST PICKS) รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวันนี้ ชื่อย่อหุ้น โบรกเกอร์ คำแนะนำ ราคาเป้าหมาย แนวรับ แนวต้าน Stop Loss ADVANC LHS ซื้อ 250.00 – – –…

ANALYST PICKS: หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ วันที่ 26 มิถุนายน 2567

หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ (ANALYST PICKS) รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวันนี้ ชื่อย่อหุ้น โบรกเกอร์ คำแนะนำ ราคาเป้าหมาย แนวรับ แนวต้าน Stop Loss BJC AIRA ซื้อเล่นสั้นๆ – 21.40,21.20…
1 2 3 18
Back to Top