อภิมุข บำรุงวงศ์ล่าสุด

อภิมุข บำรุงวงศ์ ตัดขาย COMAN ออก 3.5867% เหลือถือ 4.8694%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการจำหน่ายหุ้นของ บมจ. โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล (COMAN) โดยนายอภิมุข บำรุงวงศ์ ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน…