อลิซเบธ ออติเกราล่าสุด

ไทย หารือ WTTC-USABC หนุนส่งเสริม soft power สร้างจุดเด่นท่องเที่ยวเมืองรอง

น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ได้หารือกับนางอลิซเบธ ออติเกรา ผู้อำนวยการสภาการท่องเที่ยวและการเดินทางโลก (WTTC) ถึงแนวทางการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวกับอาเซ…
Back to Top