อาคารผู้โดยสารล่าสุด

กรมท่าอากาศยาน คาดเปิดใช้เทอร์มินัลใหม่สนามบินขอนแก่นต้นปี 65

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เผยถึงความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ ท่าอากาศยานขอนแก่น ในด้านการก่อสร้างมีความคืบหน้าของโครงการอยู่ที่ 81.28% (ข้อมูล ณ วันที่…

ท่าอากาศยานชางงีประกาศปิดอาคารผู้โดยสาร หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด

Changi Airport Group (CAG) ซึ่งเป็นผู้บริหารท่าอากาศยานชางงีของสิงคโปร์ แถลงในวันนี้ว่า ทางบริษัทจะปิดอาคารที่พักผู้โดยสารทั้งหมดต่อสาธารณชนระหว่างวันที่ 13-26 พ.ค. หลังจากมีการตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด-…