อินเตอร์ลิ้งค์คอมมิวนิเคชั่นล่าสุด

ILINK สิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืนเก็บได้ 15.146 ล้านหุ้น มูลค่ารวม 69.55 ลบ.

บมจ. อินเตอร์ลิ้งค์คอมมิวนิเคชั่น (ILINK) แจ้งว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่3/2563 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 ได้มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนของบริษัทฯ เพื่อบริหารทางการเงิน…
Back to Top