อีสเทอร์น โคเจนเนอเรชันล่าสุด

EP ให้ E-COGEN เข้าซื้อหุ้น 47.60% ใน แทคเอ็นเนอร์ยี มูลค่า 1.89 พันลบ.

บมจ.อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป (EP) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้บริษัท อีสเทอร์น โคเจนเนอเรชัน จำกัด (E-COGEN) เข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แทคเอ็นเนอร์ยี จำกัด (TAC) จำนวน…
Back to Top