เฉลิมชัย เฟื่องคอนล่าสุด

สว.เฉลิมชัย ฉะ “ดิจิทัลวอลเล็ต” นโยบายไม่ตรงปก เสี่ยงทุจริต-ผิดกม. เตือนอย่าฝืน

นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน สว. อภิปรายรัฐบาลในประเด็นการจัดทำนโยบายเติมเงิน 1 หมื่นบาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ต ที่จะแจกเงินให้กับคนไทยที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไปนั้น อาจจะเป็นนโยบายหาเสียงในรูปแบบสัญญาว่าจะให้…

สว.เฉลิมชัย ชี้ช่องยื่น ป.ป.ช. เอาผิดกกต.ปล่อยรัฐแจกเงินดิจิทัล ส่อขัดรธน.

นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน สมาชิกวุฒิสภา (สว.) กล่าวอภิปรายในที่ประชุมวุฒิสภาถึงนโยบายแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตคนละ 10,000 บาทว่า เรื่องดังกล่าวมีผู้ร้องเรียนไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แล้ว…

3 สว. แนะรัฐบาลถอยทบทวนดิจิทัลวอลลเล็ต ชี้ได้ไม่คุ้มเสีย หวั่นกระทบระยะยาว

ก่อนการประชุมวุฒิสภาในช่วงหารือมี สมาชิกวุฒิสภา (สว.) หลายคนทักท้วงการเดินหน้าทำโครงการแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาทของรัฐบาล เนื่องจากกังวลถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจและประชาชนระยะยาว พร้อมเสนอแนะให้ถอยโครงการ…
Back to Top