เรย์ เทลล่าสุด

ICN ได้งานจัดซื้อระบบ ICT และ Health Tech กับกสท. มูลค่าโครงการ 181.50 ลบ.

บมจ.อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส (ICN) แจ้งว่าบริษัทได้ร่วมกับบริษัท เรย์ เทล จำกัด ในนาม “IR Consortium” ลงนามในสัญญาเมื่อเดือนธ.ค.63 สำหรับโครงการจัดซื้อระบบ ICT และ…