แรงงานต่างด้าวล่าสุด

ย้ำแรงงานกัมพูชา-ลาว-เมียนมาทำงานครบ 4 ปีตาม MOU ต้องกลับประเทศต้นทางภายใน 30 เม.ย.นี้

นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาล โดยกระทรวงแรงงาน ย้ำเตือนแรงงาน 3 สัญชาติ กัมพูชา ลาว เมียนมา ที่ทำงานตาม MOU เมื่อทำงานครบ 4 ปี ต้องเดินทางกลับประเทศต้นทาง…

แรงงานต่างด้าวเฮ! กลับบ้านสงกรานต์ไม่ต้องขอ Re-Entry Permit

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.แรงงาน กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (คบต.) ว่า ช่วงเดือนเม.ย.-พ.ค.ของทุกปี แรงงานไทยและแรงงานประเทศเพื่อนบ้านจะเดินทา…

เกาหลีใต้เสนอแผนจ้างต่างชาติค่าแรงถูกมาทำงานดูแลเด็ก-ผู้สูงอายุ หวังกู้วิกฤตประชากร

ธนาคารกลางเกาหลีใต้ (BOK) นำเสนอมาตรการที่สร้างความประหลาดใจ โดยให้รับพนักงานต่างชาติมาทำงานดูแลเด็กและผู้สูงอายุ และอนุญาตให้จ่ายค่าจ้างพนักงานต่างชาติในอัตราที่ต่ำกว่าค่าจ้างขั้นต่ำได้…

ครม.ขยายเวลาต่างด้าว 4 สัญชาติสถานะถูกต้อง ทำงานในไทยได้ถึง 30 ก.ย.66

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวภายหลังวันที่ 31 ก.ค.66 โดยได้อนุมัติและเห็นชอบในหลักการ…

ก.แรงงาน เปิดให้นายจ้างยื่นบัญชีรายชื่อแรงงานเถื่อน ภายใน 31 ก.ค.

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยถึงความคืบหน้าการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 66 มีมติเห็นชอบให้คนต่างด้าวที่มีสถานะไม่ถูกต้องตามกฎหมาย…

ครม.ขยายเวลาต่างด้าว 4 สัญชาติที่สถานะไม่ถูกต้อง ทำงานในไทยได้ถึง 31 ก.ค.66

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการทำงานของคนต่างด้าวที่มีสถานะไม่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยมอบหมายให้กระทรวงแรงงาน…

หอการค้าฯ พอใจรัฐแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวตรงจุด รองรับการฟื้นฟูศก.

นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และประธานคณะกรรมการแรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า ปัจจุบันสถานการณ์เศรษฐกิจกำลังฟื้นตัว จากนโยบายการเปิดประเทศเพื่อฟื้นฟูและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไ…

กรมการจัดหางานเร่งนายจ้างต่อใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ

กรมการจัดหางาน ขอให้นายจ้าง และ สถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ ได้แก่ สัญชาติ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม ซึ่งได้รับอนุญาตทำงานถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 (ตามมติ คณะรัฐมนตรี…

ครม.ยืดเวลาแรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียนและทำงานต่อเป็นการชั่วคราว

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการทำงานของคนต่างด้าว หลังวันที่ 13 ก.พ.66 ซึ่งเป็นการขยายระยะเวลาให้คนต่างด้าวตามมติ…

ครม.ไฟเขียวจัดบริการสุขภาพพื้นฐานให้แรงงานต่างด้าว-เด็กไร้สัญชาติ

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบมติสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นว่าด้วยการเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพกลุ่มแรงงานข้ามชาติ และประเด็นว่าด้วยการเข้าถ…

รมว.แรงงาน ย้ำนายจ้างขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติให้ถูกต้องภายใน 15 ต.ค.

นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน เปิดเผยว่า ตามมติครม.เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 65 กำหนดให้นายจ้างที่ใช้แรงงาน 4 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ที่ยังมีสถานะ “ไม่ถูกต้อง”…

ประธาน ส.อ.ท. วอนรัฐผ่อนปรนเงื่อนไขนำเข้าแรงงานต่างด้าว แก้ปัญหาขาดแคลน

นายเกรียงไกร เธียรนุกูล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า จากการที่ภาวะเศรษฐกิจของประเทศเริ่มฟื้นตัวดีขึ้นหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 คลี่คลายลง ส่งผลให้เกิดปัญหาขาดแคลนแรง…

ครม. เห็นชอบร่างปฏิญญาอาเซียนฯ เชื่อมโยงสิทธิประกันสังคมแรงงานข้ามชาติ

น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบต่อการรับรองร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการเชื่อมโยงสิทธิประกันสังคมสำหรับแรงงานข้ามชาติในภูมิภาคอาเซีย…

ครม. เห็นชอบปลดโควิด ออกจากโรคต้องห้ามสำหรับต่างด้าวที่เข้ามา/อาศัยในไทย

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดโรคต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักร หรือเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร…

จับตาครม.เคาะลดส่งเงินสมทบประกันสังคม/ก.อุตฯ เสนอทบทวนงบระงับข้อพิพาทคิงส์เกต

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งคาดว่าวันนี้ ที่ประชุม ครม.จะมีการพิจารณาลดการนำส่งเงิ…

ครม.อนุมัติกว่า 2 พันลบ. จ่ายค่ารักษาพยาบาล-ฉีดวัคซีน ให้ผู้ไร้สิทธิ/ต่างด้าว

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบโครงการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19…

ก.แรงงาน-เอกชน ร่วมสนับสนุนการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว รองรับฟื้นฟูประเทศ

นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และประธานคณะกรรมการแรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่ปี 62 ที่ผ่านมา ได้ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสั…

ก.แรงงาน เตือนนายจ้างใช้แรงงานต่างด้าวถูกกม. คาดโทษหากฝ่าฝืน

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เตือนและขอความร่วมมือนายจ้าง เจ้าของสถานประกอบการที่คิดจ้างแรงงานผิดกฎหมาย ให้คำนึงถึงความปลอดภัยด้านสุขภาพของคนในประเทศ ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19…

ครม. เห็นชอบต่อเวลาแรงงาน 4 สัญชาติ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้พิจารณาเรื่องการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม เพื่อรองรับการฟื้นฟูปร…

รัฐบาลขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand หวังลดสูญเสียทรัพยากร

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 34 (Thailand Safe@Work 2022) ระบุว่า รัฐบาลได้ขับเคลื่อนประเทศตาม Roadmap ที่วางไว้…
1 2 3 6
Back to Top