โควิดชลบุรีล่าสุด

ชลบุรี พบผู้ป่วยโควิดใหม่ 1,235 ราย เสียชีวิต 12 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รายงานสถานการณ์โควิด-19 ข้อมูล ณ วันที่ 14 ส.ค. 64 เวลา 06.30 น. มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 1,235 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 12 ราย สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่มาจาก…

ชลบุรี พบผู้ป่วยโควิดใหม่ 1,666 ราย เสียชีวิต 11 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รายงานสถานการณ์โควิด-19 ข้อมูล ณ วันที่ 12 ส.ค. 64 เวลา 06.30 น. มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 1,666 ราย เสียชีวิต 11 ราย ทำให้มียอดผู้ติดเชื้อสะสมรวม…

ชลบุรี พบผู้ป่วยโควิดใหม่ 1,005 ราย เสียชีวิต 10 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รายงานสถานการณ์โควิด-19 ข้อมูล ณ วันที่ 10 ส.ค. 64 เวลา 06.30 น. มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 1,005 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 10 ราย ทำให้มียอดผู้ติดเชื้อสะสมรวม…

ชลบุรี พบผู้ป่วยโควิดใหม่ 1,325 ราย เป็นบุคลากรแพทย 34 ราย เสียชีวิต 1 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รายงานสถานการณ์โควิด-19 ข้อมูล ณ วันที่ 6 ส.ค. 64 เวลา 06.30 น. มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 1,325 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย ทำให้มียอดผู้ติดเชื้อสะสมรวม…

ชลบุรี พบผู้ป่วยโควิดรายใหม่เพิ่มอีก 1,312 ราย เสียชีวิต 7 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รายงานสถานการณ์โควิด-19 ข้อมูล ณ วันที่ 5 ส.ค. 64 เวลา 06.30 น. มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 1,312 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 7 ราย ทำให้มียอดผู้ติดเชื้อสะสมรวม…

ชลบุรี พบผู้ป่วยโควิดรายใหม่เพิ่มอีก 1,678 ราย เสียชีวิต 10 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รายงานสถานการณ์โควิด-19 ข้อมูล ณ วันที่ 4 ส.ค. 64 เวลา 06.30 น. มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 1,678 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 10 ราย ทำให้มียอดผู้ติดเชื้อสะสมรวม…

ชลบุรี พบผู้ป่วยโควิดรายใหม่เพิ่มอีก 1,359 ราย เสียชีวิต 5 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รายงานสถานการณ์โควิด-19 ข้อมูล ณ วันที่ 3 ส.ค. 64 เวลา 06.30 น.พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 1,359 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 5 ราย ทำให้มียอดผู้ติดเชื้อสะสมรวม 29,129…

ชลบุรี พบผู้ป่วยโควิดรายใหม่เพิ่มอีก 1,062 ราย เสียชีวิต 6 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รายงานสถานการณ์โควิด-19 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ก.ค. 64 เวลา 06.30 น. มียอดผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น 1,062 ราย เสียชีวิต 6 ราย ทำให้มียอดผู้ติดเชื้อสะสมรวม 25,482 ราย…

ชลบุรี พบผู้ป่วยโควิดรายใหม่อีก 864 ราย เสียชีวิต 4 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รายงานสถานการณ์โควิด-19 ข้อมูล ณ วันที่ 28 ก.ค. 64 เวลา 06.30 น. มียอดผู้ป่วยรายใหม่ 864 ราย เสียชีวิต 4 ราย ทำให้มียอดผู้ติดเชื้อสะสมรวม 22,524 ราย รักษาหายแล้วรวม…

ชลบุรี พบผู้ป่วยโควิดรายใหม่เพิ่มอีก 867 ราย เสียชีวิต 4 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รายงานสถานการณ์โควิด-19 ข้อมูล ณ วันที่ 26 ก.ค. 64 เวลา 06.30 น. มียอดผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น 867 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 4 ราย ทำให้มียอดผู้ติดเชื้อสะสมรวม 20,776 ราย…

ชลบุรี พบผู้ป่วยโควิดรายใหม่เพิ่มอีก 662 ราย เสียชีวิต 2 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รายงานสถานการณ์โควิด-19 ข้อมูล ณ วันที่ 24 ก.ค. 64 เวลา 06.30 น. มียอดผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น 662 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย ทำให้มียอดผู้ติดเชื้อสะสมรวม 19,114 ราย…

ชลบุรี พบผู้ป่วยโควิดรายใหม่เพิ่มอีก 620 ราย เสียชีวิต 3 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รายงานสถานการณ์โควิด-19 ข้อมูล ณ วันที่ 22 ก.ค. 64 เวลา 06.30 น. มียอดผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น 620 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 3 ราย ทำให้มียอดผู้ติดเชื้อสะสมรวม 17,783 ราย…

ชลบุรี พบผู้ป่วยโควิดรายใหม่เพิ่มอีก 615 ราย เสียชีวิต 3 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รายงานสถานการณ์โควิด-19 ข้อมูล ณ วันที่ 19 ก.ค. 64 เวลา 06.30 น. มียอดผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น 615 ราย รักษาหาย 150 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 3 ราย ทำให้มียอดผู้ติดเชื้อสะสมรวม…

ชลบุรี พบผู้ป่วยโควิดรายใหม่เพิ่มอีก 660 ราย เสียชีวิต 2 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รายงานสถานการณ์โควิด-19 ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.ค. 64 เวลา 06.30 น. มียอดผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น 660 ราย รักษาหาย 227 ราย เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 2 ราย ทำให้มียอดผู้ติดเชื้อสะสม…

ชลบุรี พบผู้ป่วยโควิดรายใหม่เพิ่มอีก 659 ราย เสียชีวิต 1 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รายงานสถานการณ์โควิด-19 ข้อมูล ณ วันที่ 16 ก.ค. 64 เวลา 06.30 น. มียอดผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น 659 ราย รักษาหาย 246 ราย เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1 ราย ทำให้มียอดผู้ติดเชื้อสะสม…

ชลบุรี พบผู้ป่วยโควิดรายใหม่เพิ่มอีก 530 ราย เสียชีวิต 3 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รายงานสถานการณ์โควิด-19 ข้อมูล ณ วันที่ 16 ก.ค. 64 เวลา 06.30 น. มียอดผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น 530 ราย เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 3 ราย ทำให้มียอดผู้ติดเชื้อสะสมรวม 14,056 ราย…

ชลบุรี พบผู้ป่วยโควิดใหม่เพิ่ม 513 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รายงานสถานการณ์โควิด-19 ข้อมูล ณ วันที่ 14 ก.ค. 64 เวลา 06.30 น. มียอดผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น 513 ราย เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 2 ราย ทำให้มียอดผู้ติดเชื้อสะสมรวม 13,003 ราย…

ชลบุรี พบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่เพิ่มขึ้น 459 ราย เสียชีวิต 1 ราย

สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดชลบุรี รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดชลบุรี ณ วันที่ 13 ก.ค.64 เวลา 6.30 น.พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 459 ราย เสียชีวิต 1 ราย…

ชลบุรี พบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่เพิ่มขึ้น 399 ราย เสียชีวิต 2 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รายงานข้อมูล ณ วันที่ 12 ก.ค. 64 เวลา 06.30 น. พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ เพิ่มขึ้น 399 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย รวมยอดผู้ป่วยสะสมระลอกใหม่ตั้งแต่เม.ย. 64 มีจำนวน…

ชลบุรี พบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่เพิ่มขึ้น 381 ราย เสียชีวิต 5 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รายงานข้อมูล ณ วันที่ 11 ก.ค. 64 เวลา 06.30 น. พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ เพิ่มขึ้น 381 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 5 ราย รวมยอดผู้ป่วยสะสมระลอกใหม่ตั้งแต่เม.ย. 64 มีจำนวน…
1 2 3
Back to Top