โควิดวันนี้ล่าสุด

ศบค.พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่พุ่งทำนิวไฮ 17,669 ราย เสียชีวิต 165 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 17,669 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อใหม่ 17,408 ราย และจากเรือนจำ 261 ราย…

ศบค.พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 14,150 ราย เสียชีวิต 118 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 14,150 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อใหม่ 13,905 ราย และจากเรือนจำ 245 ราย…

ศบค.พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 15,376 ราย ตาย 87 ราย

ศบค.สรุปยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในไทย วันนี้ (12.30 น.) ผู้ติดเชื้อสะสม 512,678 คน (+15,376) เป็นผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ = 11,064 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจเชิงรุกในชุมชน =…

ศบค.พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ทำนิวไฮ 15,376 ราย เสียชีวิต 87 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 15,376 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อใหม่ 14,335 ราย และจากเรือนจำ 1,041 ราย…

ศบค.พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 15,335 ราย ตาย 129 ราย

ศบค.สรุปยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในไทย วันนี้ (12.30 น.) ผู้ติดเชื้อสะสม 497,302 คน (+15,335) เป็นผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ = 11,759 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจเชิงรุกในชุมชน =…

ศบค.พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ทำนิวไฮ 15,335 ราย เสียชีวิต 129 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 15,335 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อใหม่ 14,694 ราย และจากเรือนจำ 641 ราย…

ศบค.พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 14,260 ราย ตาย 119 ราย

ศบค.สรุปยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในไทย วันนี้ (12.30 น.) ผู้ติดเชื้อสะสม 481,967 คน (+14,260) เป็นผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ = 9,714 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจเชิงรุกในชุมชน = 3,879…

ศบค.พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 14,260 ราย เสียชีวิต 119 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 14,260 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อใหม่ 13,605 ราย และจากเรือนจำ 655 ราย…

ศบค.พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 11,397 ราย ในปท.8,670-ตรวจเชิงรุก2,718-ตปท.9,ตาย 101

ศบค.สรุปยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในไทย วันนี้ (12.00 น.) ผู้ติดเชื้อสะสม 403,386 คน (+11,397) เป็นผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ = 8,670 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจเชิงรุกในชุมชน = 2,400…

ยอดผู้ติดเชื้อโควิดวันนี้พุ่งสูงมาที่ 11,397 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 101 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 11,397 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อใหม่ 11,079 ราย และจากเรือนจำ 318 ราย…

ศบค.พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 10,082 ราย เสียชีวิต 141 ราย

ศบค.สรุปยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในไทย วันนี้ (12.00 น.) ผู้ติดเชื้อสะสม 391,989 คน (+10,082) เป็นผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ = 7,443 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจเชิงรุกในชุมชน = 2,470…

ยอดผู้ติดเชื้อโควิดวันนี้ทะลุหมื่นรายมาที่ 10,082 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 141 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 10,082 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อใหม่ 9,955 ราย และจากเรือนจำ 127 ราย…

ศบค.พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 9,317 ราย ตาย 87 ราย

ศบค.สรุปยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในไทย วันนี้ (12.30 น.) ผู้ติดเชื้อสะสม 363,029 คน (+9,317) เป็นผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ = 7,159 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจเชิงรุกในชุมชน = 2,021…

ศบค.พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 8,656 ราย ในปท.6,044 -ตรวจเชิงรุก2,588-ตปท.24,ตาย 80

ศบค.สรุปยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในไทย วันนี้ (12.30 น.) ผู้ติดเชื้อสะสม 345,027 คน (+8,656) เป็นผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ = 6,044 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจเชิงรุกในชุมชน = 2,515…

ศบค.พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 9,539 ราย ในปท. 7,113-ตรวจเชิงรุก 2,408-ตปท. 18,ตาย 86

ศบค.สรุปยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในไทย วันนี้ (12.30 น.) ผู้ติดเชื้อสะสม 336,371 คน (+9,539) เป็นผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ = 7,113 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจเชิงรุกในชุมชน = 2,305…

ศบค.พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 9,326 ราย ในปท.6,567-ตรวจเชิงรุก2,740-ตปท.19,ตาย 91

ศบค.สรุปยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในไทย วันนี้ (12.30 น.) ผู้ติดเชื้อสะสม 326,832 คน (+9,326) เป็นผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ = 6,567 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจเชิงรุกในชุมชน = 2,548…

ศบค.พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่พุ่งแตะ 9,326 ราย เสียชีวิต 91 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 9,326 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อใหม่ 9,134 ราย และจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 192 ราย…

ศบค.พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 9,276 ราย ในปท.6,324-ตรวจเชิงรุก2,929-ตปท.23,ตาย 72

ศบค.สรุปยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในไทย วันนี้ (12.30 น.) ผู้ติดเชื้อสะสม 317,506 คน (+9,276) เป็นผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ = 6,324 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจเชิงรุกในชุมชน = 2,651…

ศบค.พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่พุ่งแตะ 9,276 ราย เสียชีวิต 72 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 9,276 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อใหม่ 8,998 ราย และจากเรือนจำ 278 ราย มีผู้เสียชีวิต…

ศบค.พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 7,058 ราย ในปท.5,249-ตรวจเชิงรุก1,800-ตปท.9,ตาย 75

ศบค.สรุปยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในไทย วันนี้ (12.30 น.) ผู้ติดเชื้อสะสม 308,230 คน (+7,058) เป็นผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ = 5,249 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจเชิงรุกในชุมชน = 1,732…
1 2 3 7
Back to Top