ศบค.พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 4,786 ราย ตาย 53

ศบค.สรุปยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในไทย วันนี้ (12.30 น.) ผู้ติดเชื้อสะสม 259,301 คน (+4,786) เป็นผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ = 3,303 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจเชิงรุกในชุมชน = 1,347…

ศบค.พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 4,786 ราย เสียชีวิตพุ่งแตะ 53 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 4,786 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อใหม่ 4,659 ราย และจากเรือนจำ 127 ราย มีผู้เสียชีวิต…

ศบค.พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 4,662 ราย ในปท.3,683-ตรวจเชิงรุก951-ตปท.28,ตาย 36

ศบค.สรุปยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในไทย วันนี้ (12.30 น.) ผู้ติดเชื้อสะสม 254,515 คน (+4,662) เป็นผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ = 3,683 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจเชิงรุกในชุมชน = 941…

ศบค.พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 4,662 ราย เสียชีวิต 36 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 4,662 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อใหม่ 4,652 ราย และจากเรือนจำ 10 ราย มีผู้เสียชีวิต…

ศบค.พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 5,406 ราย ในปท.3,757-ตรวจเชิงรุก1,631-ตปท.18,ตาย 22

ศบค.สรุปยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในไทย วันนี้ (12.30 น.) ผู้ติดเชื้อสะสม 249,853 คน (+5,406) เป็นผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ = 3,757 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจเชิงรุกในชุมชน = 1,622…

ศบค.พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 3,995 ราย ในปท.2,563-ตรวจเชิงรุก1,397-ตปท.35,ตาย 42

ศบค.สรุปยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในไทย วันนี้ (12.30 น.) ผู้ติดเชื้อสะสม 244,447 คน (+3,995) เป็นผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ = 2,563 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจเชิงรุกในชุมชน = 1,352…

ศบค.พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 4,161 ราย เสียชีวิต 51 ราย

ศบค.สรุปยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในไทย วันนี้ (12.30 น.) ผู้ติดเชื้อสะสม 240,452 คน (+4,161) เป็นผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ = 3,035 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจเชิงรุกในชุมชน = 1,035…

ศบค.พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่วันนี้ 4,161 ราย เสียชีวิต 51 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 4,161 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อใหม่ 4,089 ราย และจากเรือนจำ 72 ราย มีผู้เสียชีวิต…

ศบค.พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 3,644 ราย ในปท.2,803-ตรวจเชิงรุก810-ตปท.31,ตาย 44

ศบค.สรุปยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในไทย วันนี้ (12.30 น.) ผู้ติดเชื้อสะสม 236,291 คน (+3,644) เป็นผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ = 2,803 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจเชิงรุกในชุมชน = 648…

ศบค.พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่วันนี้ 3,644 ราย เสียชีวิต 44 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 3,644 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อใหม่ 3,482 ราย และจากเรือนจำ 162 ราย มีผู้เสียชีวิต…

ศบค.พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 4,108 ราย ในปท.2,835-ตรวจเชิงรุก1,259-ตปท.14,ตาย 31

ศบค.สรุปยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในไทย วันนี้ (12.30 น.) ผู้ติดเชื้อสะสม 228,539 คน (+4,108) เป็นผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ = 2,835 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจเชิงรุกในชุมชน = 1,030…

ศบค.พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 4,108 ราย เสียชีวิต 31 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 4,108 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อใหม่ 3,879 ราย และจากเรือนจำ 229 ราย มีผู้เสียชีวิต…

ศบค.พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 3,174 ราย ในปท.2,392-ตรวจเชิงรุก 756-ตปท.26,ตาย 51

ศบค.สรุปยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในไทย วันนี้ (12.30 น.) ผู้ติดเชื้อสะสม 228,539 คน (+3,174) เป็นผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ = 2,392 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจเชิงรุกในชุมชน = 720…

ศบค.พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 3,174 ราย ตายพุ่ง 51 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 3,174 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อใหม่ 3,138 ราย และจากเรือนจำ 36 ราย มีผู้เสียชีวิต…

ศบค.พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 4,059 ราย ในปท.2,257-ตรวจเชิงรุก1,781-ตปท.21,ตาย 35

ศบค.สรุปยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในไทย วันนี้ (12.30 น.) ผู้ติดเชื้อสะสม 225,365 คน (+4,059) เป็นผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ = 2,257 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจเชิงรุกในชุมชน = 1,706…

ศบค.พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 4,059 ราย เสียชีวิต 35 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 4,059 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อใหม่ 3,984 ราย และจากเรือนจำ 75 ราย มีผู้เสียชีวิต…

ศบค.พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 3,175 ราย ในปท.2,089-ตรวจเชิงรุก1,041-ตปท.45,ตาย 29

ศบค.สรุปยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในไทย วันนี้ (12.30 น.) ผู้ติดเชื้อสะสม 221,306 คน (+3,175) เป็นผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ = 2,089 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจเชิงรุกในชุมชน = 901…

ศบค.พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 3,175 ราย เสียชีวิต 29 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 3,175 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อใหม่ 3,035 ราย และจากเรือนจำ 140 ราย มีผู้เสียชีวิต…

ศบค.พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 3,682 ราย ในปท.1,866-ตรวจเชิงรุก1,776-ตปท.40 ,ตาย 20

ศบค.สรุปยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในไทย วันนี้ (12.00 น.) ผู้ติดเชื้อสะสม 218,131 คน (+3,682) เป็นผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ = 1,866 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจเชิงรุกในชุมชน = 1,198…

ศบค.พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 3,667 ราย เสียชีวิต 32 ราย

ศบค.สรุปยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในไทย วันนี้ (12.00 น.) ผู้ติดเชื้อสะสม 214,449 คน (+3,667) เป็นผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ = 2,095 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจเชิงรุกในชุมชน = 1,105…
1 2 3 4 5 7
Back to Top