โพลล่าสุด

ซูเปอร์โพลเผยคนหนุน”ประยุทธ์”เป็นนายกฯ มากกว่า”ธนาธร”

นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง “ประชาชนหนุนใคร” โดยเมื่อสำรวจการรับรู้ของประชาชนที่มีผลต่อความน่าเชื่อถือของนายธนาธร…

ดุสิตโพลเผยปัญหาที่คนวิตกกังวลมากสุด การเมืองขัดแย้ง-หนี้สิน-ทุจริตคอรัปชั่น

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “ความวิตกกังวลของประชาชนต่อการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ณ วันนี้” โดยความวิตก “ด้านการเมือง” อันดับแรกคือ…

คะแนนนิยมรัฐบาลญี่ปุ่นลดแตะ 36% เหตุประชาชนไม่พอใจการรับมือโควิด

ผลสำรวจของสำนักข่าวเกียวโดเผยให้เห็นว่า คะแนนนิยมของคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ ปรับตัวลดลงสู่ระดับ 36.0% จากระดับ 38.8% ในเดือนที่แล้ว คะแนนนิยมล่าสุดถือว่าต่ำที่สุดเป็นอั…

โพลชี้คนส่วนใหญ่ต้องการให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีต่อประเทศ-ให้ทุกคนมีงานทำ-เป็นพลเมืองที่ดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง เยาวชนปลดแอก กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ…

โพลชี้คนส่วนใหญ่มองการชุมนุมของนักศึกษาเป็นการเรียกร้องตามระบอบประชาธิปไตย

จากกรณีที่คณะประชาชนปลดแอก ประกาศ 3 ข้อเรียกร้องสำคัญ คือ ต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ ยุบสภา และต้องหยุดคุกคามประชาชน จนมีการออกมาชุมนุมเคลื่อนไหวอย่างชัดเจนมากขึ้น “สวนดุสิตโพล”…

โพลชี้คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจข่าว”ปากท้องชาวบ้าน”มากที่สุด

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศที่มีต่อกรณี “ข่าวที่ประชาชนสนใจ ณ วันนี้” จำนวนทั้งสิ้น 1,109 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่…

โพลเผยปชช.กังวลโควิดระบาดรอบ 2 แน่หากปล่อยต่างชาติเข้าประเทศ

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “โควิด – 19 รอบ 2?” จากการสำรวจเมื่อถามประชาชนถึงความกังวลว่าประเทศไ…

โพลเผยคนไทยมองแหล่งท่องเที่ยว-ห้าง-โรงพยาบาลเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19

สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลการศึกษา เรื่อง ศึกษาความต้องการของประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 พบว่า ส่วนใหญ่หรือ 56.6% ติดตามข่าวการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 มาก ถึง…
Back to Top