โออาร์ล่าสุด

โออาร์-บางจาก ขึ้นราคาเบนซิน-โซฮอล์ 40 สต. ส่วน E85-E20 ขึ้น 60 สต.มีผลพรุ่งนี้

บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) และ บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลิตรละ 40 สตางค์ E20 และ E85 ปรับขึ้น ลิตรละ 60 สตางค์ ส่วนดีเซลทุกชนิดคงเดิม…

โออาร์-บางจาก ปรับขึ้นเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ 50 สต. E85 30 สต. ดีเซล 10 สต.มีผลพรุ่งนี้

บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) และ บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลิตรละ 50 สตางค์ E85 ปรับขึ้น ลิตรละ 30 สตางค์ ส่วนดีเซลปรับขึ้น ลิตรละ 10 สตางค์…

โออาร์-บางจาก ขึ้นเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ลิตรละ 50 สต. E85 ขึ้น 30 สต.มีผลพรุ่งนี้

บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) และ บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดอีกลิตรละ 50 สตางค์ เว้น E85 ปรับขึ้น ลิตรละ 30 สตางค์ มีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (14 ม.ค.) เวลา 05.00…

โออาร์-บางจาก ขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิดลิตรละ 40 สต.E85 ขึ้น 20 สต.มีผลพรุ่งนี้

บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) และ บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดอีกลิตรละ 40 สตางค์ เว้น E85 ปรับขึ้น ลิตรละ 20 สตางค์ มีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (11 ม.ค.) เวลา 05.00…

โออาร์-บางจาก ขึ้นราคาดีเซลลิตรละ 40 สต. ส่วนชนิดอื่นคงเดิมมีผลพรุ่งนี้

บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) และ บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลทุกชนิดขึ้นลิตรละ 40 สตางค์ ส่วนเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดคงเดิม มีผลวันพรุ่งนี้ (8 ม.ค.) เวลา 05.00…

โออาร์-บางจาก ขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิดลิตรละ 60 สต. E85 ขึ้น 40 สต.มีผลพรุ่งนี้

บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) และ บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดขึ้นลิตรละ 60 สตางค์ E85 เพิ่มขึ้น 40 สตางค์ มีผลวันพรุ่งนี้ (5 ม.ค.) เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป…

โออาร์-บางจาก ขึ้นเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ลิตรละ 50 สต.E85 30 สต.ดีเซล 40 สต.

บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) และ บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้นลิตรละ 50 สตางค์ E85 เพิ่มขึ้น 30 สตางค์ ส่วนดีเซลทุกชนิด เพิ่มขึ้น 40 สตางค์…

โออาร์-บางจาก ลดเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ลิตรละ 30 สต. E85 ลด 15 สต.ดีเซล 40 สต.มีผลพรุ่งนี้

บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) และ บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน และแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลงลิตรละ 30 สตางค์ เว้น E85 ลดลง 15 สตางค์ ส่วนดีเซลทุกชนิด ลดลงลิตรละ 40 สตางค์…

ตลท.-OR-SO ร่วมลงทุนกองทุนสตาร์ทอัพ “ฟินโนเวนเจอร์ ไพรเวท อิควิตี้ ทรัสต์ I”

กรุงศรี ฟินโนเวต บริษัทจัดการกองทุนร่วมลงทุน (Venture Capital) ประกาศความสำเร็จในการระดมทุนในกองทุนจากนักลงทุนสถาบันรอบแรกผนึก 3 องค์กรใหญ่ ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) บมจ.ปตท.…

โออาร์-บางจาก ขึ้นเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ลิตรละ 40 สต.E85-ดีเซล 20 สต.มีผลพรุ่งนี้

บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) และ บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน และแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้นลิตรละ 40 สตางค์ เว้น E85 เพิ่มขึ้น 20 สตางค์ ส่วนดีเซล ปรับขึ้นลิตรละ 20…

โออาร์-บางจาก ขึ้นเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ลิตรละ 60 สต.E85-ดีเซลขึ้น 40 สต.มีผลพรุ่งนี้

บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) และ บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน และแก๊สโซฮอล์ลิตรละ 60 สตางค์ เว้น E85 เพิ่มขึ้น 40 สตางค์ ส่วนดีเซล ปรับขึ้นลิตรละ 40 สตางค์…

โออาร์-บางจาก ลดเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ลิตรละ 50 สต.E85 ลด 30 สต.ดีเซล 40 สต.มีผลพรุ่งนี้

บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) และ บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน และแก๊สโซฮอล์ลงลิตรละ 50 สตางค์ เว้น E85 ลดลง 30 สตางค์ ส่วนดีเซล ลดลงลิตรละ 40 สตางค์ มีผลวันพรุ่งนี้…

โออาร์-บางจาก ขึ้นราคาดีเซลลิตรละ 15 สต. เว้น B20 ขึ้น 25 สต. ส่วนชนิดอื่นคงเดิมมีผลพรุ่งนี้

บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) และ บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ปรับราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล B10 ขึ้น 0.15 บาทต่อลิตร เว้นดีเซล B20 ปรับขึ้น 0.25 บาทต่อลิตร ส่วนน้ำมันทุกชนิดคงเดิม มีผลวันพรุ่งนี้…

โออาร์-บางจาก ลดราคาน้ำมันทุกชนิดลิตรละ 60 สต.เว้น E85 ลด 40 สต.มีผลพรุ่งนี้

บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) และ บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันชนิดลง ลิตรละ 60 สตางค์ เว้น E85 ปรับลดราคาขายลิตรละ 40 สตางค์ มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น.วันพรุ่งนี้ (29…

โออาร์-บางจากลดเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ลิตรละ 60 สต.E85 ลด 40 สต.ดีเซล 40 สต.มีผลพรุ่งนี้

บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) และ บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง ลิตรละ 60 สตางค์ เว้น E85 ลดลง 40 สตางค์ ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิด ลดลง 40…

โออาร์-บางจาก ลดเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ลิตรละ 40 สต. E85 ลด 20 สต.ดีเซล 30 สต.มีผลพรุ่งนี้

บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) และ บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง ลิตรละ 40 สตางค์ เว้น E85 ลดลง 20 สตางค์ ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิด ลดลง 30…

โออาร์-บางจาก ลดราคาเบนซิน-แก๊สโซฮอลล์ 30 สต., E85 ลด 15 สต. ดีเซล 20 สต.

บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) และ บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง ลิตรละ 30 สตางค์ เว้น E85 ลดลง 15 สตางค์ ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิด ลดลง 20…

โออาร์-บางจาก ลดราคาน้ำมันทุกชนิดลิตรละ 20 สต. เว้น E85 คงเดิม มีผลพรุ่งนี้

บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) และ บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันชนิดลง ลิตรละ 20 สตางค์ เว้น E85 ราคาคงเดิม มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น.วันพรุ่งนี้ (16 พ.ย.64) เป็นต้นไป ทั้งนี้…

โออาร์-บางจาก ขึ้นราคาดีเซลลิตรละ 25 สต. ดีเซลพรีเมี่ยม B7 ขึ้น 50 สต. มีผลพรุ่งนี้

บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) และ บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลทุกชนิดลิตรละ 25 สตางค์ เว้นดีเซลพรีเมี่ยม B7 ปรับขึ้นลิตรละ 50 สตางค์ ส่วนกลุ่มน้ำมันเบนซินและแก๊สโซออ…

โออาร์ ปรับลดราคาน้ำมันเฉพาะดีเซล B10 ลงลิตรละ 15 สต.มีผลพรุ่งนี้

บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันเฉพาะดีเซล B10 ลงลิตรละ 15 สตางค์ ส่วนน้ำมันชนิดอื่นยังคงเดิม มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น.วันพรุ่งนี้ (1 พ.ย.64) เป็นต้นไป ทั้งนี้…
1 2 3 6
Back to Top