ECBER ล่าสุด

อีสานโพล ชี้ผลงานรัฐบาลร่วง คะแนนนิยม “ก้าวไกล” แซง “เพื่อไทย”

ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดผลสำรวจ “ดัชนีภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนอีสาน ไตรมาส 1/2567 และคาดการณ์ไตรมาส 2/2567” จากการสำรวจระหว่างวันที่ 29…
Back to Top