Economist Intelligence Unitล่าสุด

เตือนเศรษฐกิจโลกเสี่ยงเข้าสู่ภาวะถดถอยซ้ำซ้อน แย่กว่าหลังสงครามโลกครั้งที่ 1

Economist Intelligence Unit (EIU) ระบุว่า ปัจจุบันเศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญภาวะตกต่ำ ซึ่งย่ำแย่ยิ่งกว่าในยุค Great Depression หรือเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง พร้อมเตือนด้วยว่า…
Back to Top