FATCAล่าสุด

ครม.กำหนดประเภทสถาบันการเงินที่ต้องรายงานข้อมูลบัญชีสหรัฐตามข้อตกลง FATCA

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้กำหนดประเภทสถาบันการเงินที่ต้องรายงานข้อมูลบัญชีสหรัฐตามข้อตกลงร่วมมือภาษีอากรระหว่างประเทศ…
Back to Top