glass lewis ล่าสุด

“Glass Lewis” แนะนักลงทุนค้านจ่ายค่าตอบแทน 5.6 หมื่นล้านดอลลาร์ให้ “อีลอน มัสก์”

แกลสส์ ลูอีส (Glass Lewis) บริษัทที่ปรึกษาผู้รับมอบอำนาจให้ออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นของสหรัฐ ได้แนะนำให้เหล่าผู้ถือหุ้นเทสลาลงคะแนนเสียงคัดค้านสัญญาจ่ายค่าตอบแทนมูลค่า 5.6 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่นายอี…
Back to Top