Industrial Robotic Arm

ศูนย์วิจัยกสิกรฯ ชี้โควิดกระตุ้นอุตฯแปรรูปอาหารสู่ระบบ Automation ลดพึ่งพาแรงงาน

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ระบุว่า การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และปัญหาขาดแคลนแรงงานทำให้อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารที่ต้องพึ่งพาแรงงานอย่างเข้มข้นจำเป็นต้องพิจารณานำระบบ Automation มาใช้งานมากขึ้น…
Back to Top