BBLAM เปิดขายกองทุนตราสารหนี้ใน-ตปท. BP6/22 (AI) ช่วง 27 เม.ย.-6 พ.ค.

บลจ. บัวหลวง (BBLAM) เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 6/22 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย หรือ BP6/22 (AI) ระหว่างวันที่ 27 เม.ย.-6 พ.ค.65 ในราคา 10 บาทต่อหน่วย…

KCC เตรียมพร้อมเข้าเทรด mai ต้น พ.ค.หลังปิดขาย IPO เกลี้ยง 160 ล้านหุ้น

นางสุพัตรา ภู่พัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บล.ทรีนีตี้ ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหรือ Lead Underwriter บมจ.บริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ แคปปิตอล (KCC) กล่าวว่า…

IPOInsight: KCC ผ่าอนาคตเด้งต่อไปหุ้นบริหารหนี้เสีย

“ธุรกิจบริหารหนี้” นับเป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว เพราะได้รับประโยชน์จากการประมูลหนี้ของสถาบันการเงินในราคาที่ถูกตัดเป็นหนี้สูญก่อนจะนำไปติดตามทวงหนี้ในอัต…

TEKA จ่อขาย IPO 75 ล้านหุ้น-เข้า SET ปีนี้เพิ่มโอกาสรับงานหลังนับหนึ่งไฟลิ่ง

นายประเสริฐ ตันตยาวิทย์ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของ บมจ.ฑีฆาก่อสร้าง (TEKA) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์…

CEYE เชื่อมั่นเทรดวันแรกได้รับการตอบรับดีหลังหุ้น IPO จองเต็มจำนวน

นายกิตติพันธ์ ภูษณวรรณ กรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของ บมจ.ตาชำนิ (CEYE) เปิดเผยว่า ในช่วงจองซื้อหุ้น…

บริหารสินทรัพย์ ไนท คลับฯ เคาะ IPO 3.70 บ./หุ้น เปิดจอง 22,25-26 เม.ย. เทรดต้นพ.ค.

นายทวี กุลเลิศประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.บริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ แคปปิตอล (KCC) เปิดเผยว่า ได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 160 ล้านหุ้น…

ไบโอซายน์ฯ เคาะราคา IPO 6 บ./หุ้น เปิดจอง 25-28 เม.ย. คาดเข้าเทรดต้นพ.ค.

บมจ.ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ (BIS) กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ที่ 6 บาท/หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีจำนวน IPO ที่เสนอขายจำนวนไม่เกิน 94,000,000 หุ้น…

ตาชำนิ เคาะราคาขายหุ้น IPO หุ้นละ 3.86 บาท เปิดให้จองซื้อ 20-22 เม.ย.65

บมจ.ตาชำนิ (CEYE) กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 70 ล้านหุ้น คิดเป็น 25.93% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด ที่ราคาหุ้นละ 3.86 บาท…

KTAM เปิดกองทุนใหม่ KT-BLOCKCHAIN ขาย IPO 18-22 เม.ย.

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บลจ.กรุงไทย (KTAM) เปิดเผยว่า บลจ.กรุงไทยเตรียมเปิดกองทุนใหม่ KT-BLOCKCHAIN ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Blockchain ตอบโจทย์สร้างความหลากหลายให้นักลงทุน…

“ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่” เตรียมเข้า SET กลางปีนี้หลัง ก.ล.ต. นับหนึ่งไฟลิ่ง

นายพงศ์นรินทร์ วนสุวรรณกุล ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ (TGE) หนึ่งในผู้นำด้านอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมเสนอขายหุ้นสามัญต่อประช…

ฟังก์ชั่นฯ จ่อขาย IPO 130 ล้านหุ้น-เข้า SET ใน Q2/65 หลัง ก.ล.ต.ไฟเขียว

นายวิชา โตมานะ กรรมการผู้จัดการ สายงานวาณิชธนกิจ บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของ บมจ.ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล (FTI) กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์…

เบล็ส แอสเสท จ่อขายหุ้น IPO 200 ล้านหุ้น-เข้า mai หลัง ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง

นายอภิชาต แสงจันทร์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บล.ทรีนีตี้ ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บมจ.เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป (BLESS) ผู้ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่พักอาศัยเพื่อขาย เปิดเผยว่า…

JDF เปิดเทรดวันแรก 3.20 บาท สูงกว่าราคา IPO ที่ 23.07%

ราคาหุ้น JDF เปิดเทรดวันแรกที่ 3.20 บาท สูงขึ้น 23.07% จากราคา IPO ที่หุ้นละ 2.60 บาท บล.โกลเบล็ก ซึ่งเป็นเป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ซึ่งจะได้รับค่าธรรมเนียมในฐานะผู้จัดจำหน่ายหุ้นสามั…

ก.ล.ต.สั่งพักไลเซ่นส์ผู้แนะนำลงทุนฐานนำสิทธิจองหุ้น IPO ให้ครอบครัวแทนลูกค้า

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 1 และกำหนดระยะเวลาในการรับพิจารณาคำขอความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนรา…

บบส.ไนท์ คลับฯ เตรียมพร้อมขายหุ้น IPO 160 ล้านหุ้น-เข้า mai หลังนับหนึ่งไฟลิ่ง

บมจ.บริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ แคปปิตอล (KCC) เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมพร้อมสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 160 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท…

ฟังก์ชั่น อินเตอร์ฯ เตรียมพร้อมขาย IPO 130 ล้านหุ้นหลัง ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง

นายวิชา โตมานะ กรรมการผู้จัดการ สายงานวาณิชธนกิจ บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของ บมจ.ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล (FTI) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์…

ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ปฯ ยื่นไฟลิ่งขาย IPO 324 ล้านหุ้น เข้า mai ขยายธุรกิจ-คืนหนี้

บมจ.ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ยื่นไฟลิ่งเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไป (IPO) จำนวนไม่เกิน 324 ล้านหุ้น คิดเป็นไม่เกิน 30% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด โดยแบ่งเป็น…

JDF ปิดจอง IPO พร้อมเทรด,เตรียมทำ Big Lot ขายกรรมการ-ผู้บริหาร 11 ล้านหุ้น

นายกิตติพันธ์ ภูษณวรรณ กรรมการผู้จัดการอาวุโส บล.โกลเบล็ก ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของ บมจ.เจดีฟู้ด (JDF) เปิดเผยว่า JDF ปิดจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาช…

บล.บัวหลวง เผยยอดจอง DR “DIAMOND” ทะลุ 941 ลบ.พร้อมเทรดวันแรก 31 มี.ค.

นายบรรณรงค์ พิชญากร กรรมการผู้จัดการอาวุโส กิจการค้าหลักทรัพย์ บล.บัวหลวง เปิดเผยว่า ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือ Depositary Receipt (DR) “DIAMOND” ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรั…

IPOInsight: JDF ตีมูลค่าหุ้นฟู้ดเทคฯ IPO 2.60 บ.ท้าโอกาสใหญ่ต่างแดน

บมจ.เจดีฟู้ด (JDF) ระดมทุนรองรับแผนงานใหญ่ก้าวสู่ตลาดต่างประเทศ พุ่งเป้าหมายหลัก CLMV พร้อมรุกขยายงานด้าน R&D เพิ่มโอกาสทางธุรกิจในสายฟู้ดเทคฯ JDF กำหนดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย…
1 2 3 4 5 30
Back to Top