Medical Hub

ไทยเตรียมพร้อมรับท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหลังโควิด-19 คลี่คลาย

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) ที่มีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ…
Back to Top