Optus ล่าสุด

SINGTEL โต้ข่าวลือ ยันไม่มีแผนขายธุรกิจ Optus

ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็น SINGTEL ออกโดยธนาคารกรุงไทย (SINGTEL80) แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมหลังจากช่วงเช้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้ขึ้น H…
Back to Top