SET Awards 2020ล่าสุด

ผู้บริหาร CBG และ AU คว้า Best CEO รางวัล SET Awards 2020

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศรางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม (Best CEO Award) บจ. ใน SET ได้แก่ นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. คาราบาวกรุ๊ป (CBG) รางวัลผู้บริหารสูงสุดยอ…
Back to Top