SME Bankล่าสุด

สกพอ.จับมือ 4 สถาบันการเงิน เสริมสภาพคล่อง SME-เกษตรกร-ผู้ค้ารายย่อย-ชุมชนใน EEC

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การส่งเสริมการลงทุนและบริการทางการเงินเพื่อพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะ…

ครม. เห็นชอบปรับเกณฑ์สินเชื่อชุมชนของ SME Bank ขยายเวลากู้ถึง 10 ปี

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy Loan) ภายใต้มาตรการพิเศษเพื่อ…

ครม.ให้ SME Bank ยืดสินเชื่อช่วยรายย่อย,ปรับปรุง Soft Loan ออมสินฟื้นท่องเที่ยว

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้ทบทวนมติ ครม.เดิมเพื่อช่วยผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดข…

กองทุนเอสเอ็มอีฯ เตรียมปล่อยกู้ 1,700 ลบ. ผ่าน SME Bank กระตุ้นจ้างงาน

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ (กอป.) กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้มีมติเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563…

SME Bank ช่วยลดค่าใช้จ่ายลูกค้ากว่า 4 หมื่นราย เสริมสภาพคล่อง 6.2 พันลบ.

น.ส.นารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank กล่าวว่า ธพว.ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ เพื่อการพัฒนา SMEs ไทย…

ธพว.ผุดโครงการ’SME D Services’ หนุนเอสเอ็มอีท่องเที่ยวเข้าถึงสินเชื่อดบ.ต่ำ

น.ส.นารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เปิดเผยว่า ธพว. ร่วมกับผู้ประกอบการจากสมาคมเกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยวต่างๆให้เข้…

SME Bank พักชำระหนี้เงินต้นทุกรายอัตโนมัติ 3 เดือน บรรเทาผลกระทบโควิด

น.ส.นารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)…
Back to Top