SSUTล่าสุด

EP จ่าย 2.1 พันลบ.ซื้อหุ้นโรงไฟฟ้าโคเจน 240 MW จากกลุ่ม EE แล้วเริ่มรับรู้ทันที

นายยุทธ ชินสุภัคกุล ประธานกรรมการบริหาร บมจ.อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป (EP) เปิดเผยว่า ในวันที่ 23 กันยายน 2564 บริษัท อีสเทอร์น โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (E-COGEN) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ EP…

ผถห.EP ไฟเขียวเพิ่มถือหุ้น SSUT อีก 40% รวม 2.1 พันลบ.หวังหนุนกำไรโตกระโดด

นายยุทธ ชินสุภัคกุล ประธานกรรมการบริหาร บมจ.อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป (EP) เปิดเผยว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 4 ส.ค.2564 มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ให้บริษัท อีสเทอร์น…

EE ขายโรงไฟฟ้า SSUT 25% ให้บ.ย่อย EP 1,246.12 ลบ.นำไปลงทุนธุรกิจกัญชากัญชง

บมจ.อีเทอเนิล เอนเนอยี (EE) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติขายหุ้นสามัญของบริษัท เอสเอสยูที จำกัด (SSUT) จำนวน 7,297,500 หุ้น คิดเป็น 25% ของจำนวนทุนจดทะเบียน ของ SSUT ให้แก่…