Stagflationล่าสุด

TISCO ESU ชี้ภาวะ Stagflation มีโอกาสเกิดต่ำ-เงินเฟ้อพุ่งแค่ชั่วคราว

นายคมศร ประกอบผล หัวหน้าศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้ (TISCO ESU) เปิดเผยว่า ช่วงที่ผ่านมานักลงทุนเริ่มกังวลถึงภาวะ Stagflation ซึ่งเป็นภาวะที่เงินเฟ้อสูง แต่เศรษฐกิจชะลอตัว…

อนุสรณ์ คาดไทยไม่เกิด Stagflation-เปิดประเทศหนุนศก.ฟื้น คาด SET ปลายปีแตะ 1,680

นายอนุสรณ์ ธรรมใจ อดีตกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย และ อดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ม.รังสิต เปิดเผยว่า ทิศทางอัตราเงินเฟ้อทั่วโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นและมีความเสี่ยงที่จะมีแนวโน้มสูงเป็นเวลานาน…

“อนุสรณ์” ชี้ไทยเสี่ยงเผชิญ Stagflation ชั่วคราว คาด Q1/65 น้ำมันแตะ 100 ดอลล์

นายอนุสรณ์ ธรรมใจ อดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่า ขณะนี้ราคาน้ำมันตลาดโลกขึ้นไปสูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2557 หรือในรอบเกือบ 7 ปี คาดการณ์แนวโน้มราคาน้ำมันเป็นขาขึ้นไปจนถึ…
Back to Top