SWP ล่าสุด

SAWAD เปิดทาง NOBLE ร่วมทุน 20% ในธุรกิจบริหารสินทรัพย์ มูลค่า 300 ลบ.

นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา กรรมการผู้จัดการ บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (SAWAD) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าทำธุรกรรมการร่วมลงทุนกับบมจ.โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ (NOBLE) โดย…
Back to Top