ศูนย์ฉีดฯ บางซื่อเปิด Walk in ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็ม 3 เด็ก 12-18 ปี เริ่ม 22 ม.ค.

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ แจ้งว่า ตั้งแต่วันที่ 22 ม.ค. 65 เป็นต้นไป จะเปิดให้บริการ Walk in ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มกระตุ้น เข็มที่ 3 ด้วยวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 12-18 ปี (เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 47 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 53) ที่เคยได้รับวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” จากทุกศูนย์ฉีดอื่นๆ ครบแล้ว 2 เข็ม โดยรับเข็มที่ 2 มาแล้วอย่างน้อย 30 วัน และไม่เคยได้รับเข็มที่ 3 มาก่อน ทั้งนี้ การฉีดวัคซีนนั้นเป็นไปตามความสมัครใจ

สำหรับการฉีดวัคซีน จะเปิดรับทั้งคนไทย ต่างชาติ และต่างด้าว โดยสามารถขอรับบริการลงทะเบียน ณ จุดฉีด (Walk in) ที่เก้าอี้สีแดง ประตู 1 หรือ 2 หรือ 3 ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 14.00-16.00 น. โดยผู้ปกครอง หรือผู้แทนโดยชอบธรรมต้องมาพร้อมเด็ก และต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษรในวันที่ฉีดวัคซีน

ทั้งนี้ ผู้ที่เป็นชาวต่างชาติ และต่างด้าว ต้องมีเลขประจำตัว (เลข CID) ที่ได้รับจากสถานที่ฉีด 2 เข็มแรก เพื่อใช้ในการลงทะเบียน

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (20 ม.ค. 65)

Tags: , , , , , ,
Back to Top