กฤษน์ ศรีชวาลาล่าสุด

PRIME ยืดเวลาขายที่ดินเกาะสมุยให้ กฤษน์ ศรีชวาลา ถึง 30 มิ.ย.65

บมจ.ไพร์ม โรด เพาเวอร์ (PRIME) เปิดเผยว่า ตามที่ได้เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 มี.ค.64 เกี่ยวกับความคืบหน้าการขายสินทรัพย์ตามเงื่อนไขสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ได้แก่…
Back to Top