ชริ้งเฟล็กซ์ เคาะราคา IPO ที่ 3.80 บ./หุ้น เปิดขาย 19-22 ต.ค.

บมจ.ชริ้งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) (SFT) เตรียมเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 120 ล้านหุ้น กำหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 3.80 บาท ระหว่างวันที่ 19-22 ต.ค.63 คิดเป็นมูลค่าระดมทุน…

“ชริ้งเฟล็กซ์” คาดเสนอขาย IPO และเข้าเทรด mai ภายใน Q4/63

นายคมกฤต มีคำสัตย์ กรรมการผู้จัดการ สายงานตลาดทุน บล.อาร์ เอช บี (ประเทศไทย) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บมจ.บมจ.ชริ้งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) (SFT) กล่าวว่า หลังจาก บมจ.ชริ้งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย)…

‘ชริ้งเฟล็กซ์ฯ’ ยื่นไฟลิ่งขาย IPO 120 ล้านหุ้นเข้า mai

บมจ.ชริ้งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวน (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO)…
1 2
Back to Top