ชลบุรี พบผู้ป่วยโควิดรายใหม่เพิ่มอีก 1,312 ราย เสียชีวิต 7 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รายงานสถานการณ์โควิด-19 ข้อมูล ณ วันที่ 5 ส.ค. 64 เวลา 06.30 น. มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 1,312 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 7 ราย ทำให้มียอดผู้ติดเชื้อสะสมรวม…

ชลบุรี พบผู้ป่วยโควิดรายใหม่เพิ่มอีก 1,678 ราย เสียชีวิต 10 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รายงานสถานการณ์โควิด-19 ข้อมูล ณ วันที่ 4 ส.ค. 64 เวลา 06.30 น. มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 1,678 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 10 ราย ทำให้มียอดผู้ติดเชื้อสะสมรวม…

ชลบุรี พบผู้ป่วยโควิดรายใหม่เพิ่มอีก 1,359 ราย เสียชีวิต 5 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รายงานสถานการณ์โควิด-19 ข้อมูล ณ วันที่ 3 ส.ค. 64 เวลา 06.30 น.พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 1,359 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 5 ราย ทำให้มียอดผู้ติดเชื้อสะสมรวม 29,129…

ชลบุรี พบผู้ป่วยโควิดรายใหม่เพิ่มอีก 1,141 ราย เสียชีวิต 6 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รายงานสถานการณ์โควิด-19 ข้อมูล ณ วันที่ 2 ส.ค. 64 เวลา 06.30 น. มียอดผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น 1,141 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 6 ราย ทำให้มียอดผู้ติดเชื้อสะสมรวม 27,770 ราย…

ชลบุรี พบผู้ป่วยโควิดรายใหม่เพิ่มอีก 1,062 ราย เสียชีวิต 6 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รายงานสถานการณ์โควิด-19 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ก.ค. 64 เวลา 06.30 น. มียอดผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น 1,062 ราย เสียชีวิต 6 ราย ทำให้มียอดผู้ติดเชื้อสะสมรวม 25,482 ราย…

ชลบุรี พบผู้ป่วยโควิดรายใหม่เพิ่มอีก 914 ราย เสียชีวิต 6 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รายงานสถานการณ์โควิด-19 ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ค. 64 เวลา 06.30 น. มียอดผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น914 ราย เสียชีวิต 6 ราย ทำให้มียอดผู้ติดเชื้อสะสมรวม 24,420 ราย…

ชลบุรี พบผู้ป่วยโควิดรายใหม่เพิ่มอีก 982 ราย เสียชีวิต 8 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รายงานสถานการณ์โควิด-19 ข้อมูล ณ วันที่ 29 ก.ค. 64 เวลา 06.30 น. มียอดผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น 982 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 8 ราย ทำให้มียอดผู้ติดเชื้อสะสมรวม 23,506 ราย…

ศูนย์ฉีดวัคซีนอมตะซิตี้ ชลบุรีทยอยฉีดแรงงานตาม ม.33 ต่อเนื่อง

นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน (AMATA) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 อมตะได้ร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน…

ชลบุรี พบผู้ป่วยโควิดรายใหม่อีก 864 ราย เสียชีวิต 4 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รายงานสถานการณ์โควิด-19 ข้อมูล ณ วันที่ 28 ก.ค. 64 เวลา 06.30 น. มียอดผู้ป่วยรายใหม่ 864 ราย เสียชีวิต 4 ราย ทำให้มียอดผู้ติดเชื้อสะสมรวม 22,524 ราย รักษาหายแล้วรวม…

ชลบุรี พบผู้ป่วยโควิดรายใหม่อีก 884 ราย เสียชีวิต 2 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รายงานสถานการณ์โควิด-19 ข้อมูล ณ วันที่ 27 ก.ค. 64 เวลา 06.30 น. มียอดผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น 884 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย ทำให้มียอดผู้ติดเชื้อสะสมรวม 21,660 ราย…

ชลบุรี พบผู้ป่วยโควิดรายใหม่เพิ่มอีก 867 ราย เสียชีวิต 4 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รายงานสถานการณ์โควิด-19 ข้อมูล ณ วันที่ 26 ก.ค. 64 เวลา 06.30 น. มียอดผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น 867 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 4 ราย ทำให้มียอดผู้ติดเชื้อสะสมรวม 20,776 ราย…

ชลบุรี พบผู้ป่วยโควิดรายใหม่เพิ่มอีก 662 ราย เสียชีวิต 2 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รายงานสถานการณ์โควิด-19 ข้อมูล ณ วันที่ 24 ก.ค. 64 เวลา 06.30 น. มียอดผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น 662 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย ทำให้มียอดผู้ติดเชื้อสะสมรวม 19,114 ราย…

ชลบุรี พบผู้ป่วยโควิดรายใหม่เพิ่มอีก 669 ราย เสียชีวิต 4 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รายงานสถานการณ์โควิด-19 ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ค. 64 เวลา 06.30 น. มียอดผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น 669 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 4 ราย ทำให้มียอดผู้ติดเชื้อสะสมรวม 18,452 ราย…

ชลบุรี พบผู้ป่วยโควิดรายใหม่เพิ่มอีก 620 ราย เสียชีวิต 3 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รายงานสถานการณ์โควิด-19 ข้อมูล ณ วันที่ 22 ก.ค. 64 เวลา 06.30 น. มียอดผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น 620 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 3 ราย ทำให้มียอดผู้ติดเชื้อสะสมรวม 17,783 ราย…

ชลบุรี พบผู้ป่วยโควิดรายใหม่เพิ่มอีก 537 ราย เสียชีวิต 1 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รายงานสถานการณ์โควิด-19 ข้อมูล ณ วันที่ 20 ก.ค. 64 เวลา 06.30 น. มียอดผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น 537 ราย รักษาหาย 254 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย ทำให้มียอดผู้ติดเชื้อสะสมรวม…

ชลบุรี พบผู้ป่วยโควิดรายใหม่เพิ่มอีก 615 ราย เสียชีวิต 3 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รายงานสถานการณ์โควิด-19 ข้อมูล ณ วันที่ 19 ก.ค. 64 เวลา 06.30 น. มียอดผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น 615 ราย รักษาหาย 150 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 3 ราย ทำให้มียอดผู้ติดเชื้อสะสมรวม…

ชลบุรี พบผู้ป่วยโควิดรายใหม่เพิ่มอีก 660 ราย เสียชีวิต 2 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รายงานสถานการณ์โควิด-19 ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.ค. 64 เวลา 06.30 น. มียอดผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น 660 ราย รักษาหาย 227 ราย เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 2 ราย ทำให้มียอดผู้ติดเชื้อสะสม…

ชลบุรี พบผู้ป่วยโควิดรายใหม่เพิ่มอีก 659 ราย เสียชีวิต 1 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รายงานสถานการณ์โควิด-19 ข้อมูล ณ วันที่ 16 ก.ค. 64 เวลา 06.30 น. มียอดผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น 659 ราย รักษาหาย 246 ราย เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1 ราย ทำให้มียอดผู้ติดเชื้อสะสม…

ชลบุรี พบผู้ป่วยโควิดรายใหม่เพิ่มอีก 530 ราย เสียชีวิต 3 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รายงานสถานการณ์โควิด-19 ข้อมูล ณ วันที่ 16 ก.ค. 64 เวลา 06.30 น. มียอดผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น 530 ราย เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 3 ราย ทำให้มียอดผู้ติดเชื้อสะสมรวม 14,056 ราย…

ชลบุรี พบผู้ป่วยโควิดใหม่เพิ่ม 513 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รายงานสถานการณ์โควิด-19 ข้อมูล ณ วันที่ 14 ก.ค. 64 เวลา 06.30 น. มียอดผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น 513 ราย เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 2 ราย ทำให้มียอดผู้ติดเชื้อสะสมรวม 13,003 ราย…
1 2 3 4 5 7
Back to Top