บ๊อบ เวาเทอร์สล่าสุด

เอฟดับบลิวดี รุกประกันส่วนบุคคล เจาะช่องทางดิจิทัลตอบดีมานด์ลูกค้า

นายบ๊อบ เวาเทอร์ส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เอฟดับบลิวดี ประกันภัย เปิดเผยว่า บริษัท สยามซิตี้ ประกันภัย ได้เปลี่ยนชื่อ และปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์องค์กร เป็นบมจ.เอฟดับบลิวดีประกันภัย หรือ FWD…
Back to Top