ผู้ลงทุนรายใหญ่ล่าสุด

ก.ล.ต.ปรับปรุงนิยามผู้ลงทุนสถาบัน-ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ-ผู้ลงทุนรายใหญ่

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ออกเกณฑ์เพื่อปรับปรุงการกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ เพื่อให้สอดคล้องกับความรู้ความเข้าใจในลักษณะและคว…

ไทยเบฟฯ ออกหุ้นกู้ 4 หมื่นลบ.ดอกเบี้ย 1.17-3.03% ขายสถาบัน-รายใหญ่ 8-11มิ.ย.

บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 2/2564 มูลค่าไม่เกิน 40,000 ล้านบาท มีทั้งหมด 6 ชุด…
Back to Top