พรีเมี่ยมฟู้ดส์ล่าสุด

RBF ได้รับใบอนุญาตปลูก-สกัดน้ำมันจากเมล็ดกัญชงคาดเริ่มสร้างรายได้ Q4/64

บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย (RBF) และ บริษัท พรีเมี่ยมฟู้ดส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ RBF ถือหุ้น 99.99% ได้ยื่นขอรับอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชงกับทางสำนักงานคณะกรรมการอาห…

RBF ทำรายการเกี่ยวโยงขายโรงแรมชุมพร-เชียงใหม่รวม 272 ลบ.ให้กลุ่มรัตนภูมิภิญโญ

บมจ.อาร์แอนด์บี ฟู้ดซัพพลาย (RBF) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไม่รวมนายสมชาย รัตนภูมิภิญโญ และนางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ พ.ท.พญ.จัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ และพญ.สนาธร รัตนภูมิภิญโญ…
Back to Top