พิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ล่าสุด

พาณิชย์มั่นใจข้าวไทยในตลาดมาเลเซียช่วงครึ่งหลังปึ 65 โตต่อเนื่อง

นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ได้มอบหมายให้นางมนัสนิตย์ จิรวัฒน์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เป็นผู้แทนกรมฯ ประชุมหารือกับหน่วยงานกำกับดูแล…

พาณิชย์ ชี้บังกลาเทศปรับลดภาษีนำเข้าข้าว เพิ่มโอกาสส่งออกข้าวนึ่งไทย

นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 65 รัฐบาลบังกลาเทศได้ออกประกาศลดหย่อนภาษีนำเข้าและอากรนำเข้าข้าวนึ่ง เหลือ 25% จากภาษีและอากรนำเข้าเต…

พาณิชย์ เผยส่งออกมันสดใส 4 เดือนแรกโต 28% ความต้องการตลาดเพิ่มต่อเนื่อง

นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ฤดูกาลผลิตปี 2564/65 ราคามันสำปะหลังพุ่งสูงต่อเนื่อง เนื่องจากปริมาณความต้องการจากผู้ซื้อต่างประเทศเพิ่มขึ้น…

พาณิชย์ เผย 15 ปีกองทุน FTA พัฒนายกระดับสินค้าไทยสู่ตลาดโลกกว่า 60 โครงการ

นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงผลการดำเนินโครงการกองทุนช่วยเหลือเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการ ที่ได้รับผลกระทบจากเปิดเสรีทางการค้า หรือกองทุน…

พาณิชย์ เผยสินค้าตะปูไทยรอดภาษี CVD จากสหรัฐ หลังเข้าข่ายไม่มีการอุดหนุน

นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากกรณีที่ไทยและอีก 4 ประเทศ ประกอบด้วย โอมาน ตุรกี อินเดีย และศรีลังกา ถูกรัฐบาลสหรัฐฯ เปิดไต่สวนมาตรการตอบโต้การอุดหนุน…

สหรัฐฯ ยกเว้นภาษีนำเข้าโซลาร์เซลจากไทย-กัมพูชา-มาเลย์-เวียดนาม 2 ปี

นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้ลงนามออกประกาศคำสั่งให้ยกเว้นการเก็บภาษีนำเข้าสินค้าเซลล์แสงอาทิตย์จากประเทศภูมิภาคอาเซียน 4 ประเทศ…

พาณิชย์ ย้ำผู้ส่งออกรักษาคุณภาพและมาตรฐานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นข้าวไทย

นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้กำชับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้กำกับดูแลการส่งออกข้าวไทยให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการส่งข้าวออกไปนอกรา…

พาณิชย์ร่วมถกความมั่นคงอาหารอาเซียน ภายใต้ความท้าทายโควิด-วิกฤติยูเครน

นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมการค้าต่างประเทศ ในฐานะผู้แทนประเทศไทย (AFSRB Board) และในฐานะเลขานุการถาวรคณะกรรมการสำรองอาหารเพื่อความมั่นคงแห่งภูมิภ…

พาณิชย์ ค้านสหรัฐฯ เปิดไต่สวน AC สินค้าเซลล์แสงอาทิตย์จากไทย

นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชิย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 28 มี.ค.ที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกาได้ประกาศในเว็บไซต์ของหน่วยงานแจ้งการเปิดไต่สวนการหลบเลี่ยงมาตรกา…

พาณิชย์ เผยยอดส่งออกไทยปี 64 ภายใต้ Self-Certification โตกว่า 38%

นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในการส่งออกเพื่อขอใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า ผู้ส่งออกจำเป็นต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า เพื่อรับรองว่าสินค้านั้นมีส…

พาณิชย์เผยไทยใช้สิทธิส่งออกภายใต้ RCEP ช่วง 2 เดือนแรกปีนี้ 1,165 ลบ.

นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตั้งแต่ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ม.ค. 65 จนถึงวันที่ 28 ก.พ. 65…

พาณิชย์ เผยปี 64 ไทยใช้สิทธิ GSP โต 28% ส่งออกไปสหรัฐฯ ฉลุย

นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยสถิติการใช้สิทธิประโยชน์สำหรับการส่งออกภายใต้ระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (GSP) ทั้ง 4 ระบบที่ไทยได้รับสิทธิพิเศษอยู่ในปัจจุบัน…

ไทยใช้สิทธิ FTA ปี 64 พุ่ง 31% ส่งออก 7.6 หมื่นล้านเหรียญ สูงสุดรอบ 6 ปี

นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า การใช้สิทธิประโยชน์สำหรับการส่งออกภายใต้ความตกลงการค้าเสรี (FTA) ในปี 2564 มีมูลค่ารวม 76,312.79 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 31.40%…

พาณิชย์ เผยไทยส่งออกมันสำปะหลังปี 64 ที่ 1.23 แสนลบ. สูงสุดในรอบ 14 ปี

นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในปี 64 ไทยส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังปริมาณสูงถึง 10.38 ล้านตัน มูลค่า 123,209 ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 45% และ…

พาณิชย์ เตรียมปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตนำเข้ารถยนต์ใช้แล้ว

นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมการค้าต่างประเทศได้ยก (ร่าง) ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการอนุญาตให้นำรถยนต์ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ….…

พาณิชย์ ดีเดย์ 14 ก.พ.นำระบบ ESS มาให้บริการเพิ่มขีดความสามารถด้านส่งออก

นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากการที่นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ มีนโยบายให้นำนวัตกรรมดิจิทัลมาใช้เสริมสร้างขีดความสามารถใ…

พาณิชย์ เผย 11 เดือนแรกปี 64 ไทยใช้สิทธิส่งออกภายใต้ GSP โตเกือบ 30%

นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยสถิติการใช้สิทธิประโยชน์สำหรับการส่งออกภายใต้ระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (GSP) ทั้ง 4 ระบบ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา…

พาณิชย์ เผย 11 เดือนแรกปี 64 ไทยใช้สิทธิส่งออกภายใต้ FTA เพิ่มขึ้น 34%

นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยการใช้สิทธิประโยชน์สำหรับการส่งออกภายใต้ความตกลงการค้าเสรี (FTA) ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 64 (ม.ค.-พ.ย.) มีมูลค่ารวม 69,746.52…

พาณิชย์ขยายบริการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้ RCEP ไปเกาหลีใต้ มีผล 1 ก.พ.

นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมการค้าต่างประเทศ ในฐานะผู้ดูแลการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form RCEP) และกำกับดูแลการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วย…

ไทยผนึกพันธมิตร 26 ประเทศ เรียกร้องสหรัฐฯ เร่งต่ออายุโครงการ GSP

นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรณีการให้สิทธิประโยชน์สำหรับการส่งออกภายใต้ภายใต้ระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (จีเอสพี) แก่ประเทศต่างๆ…
1 2
Back to Top