ยกเลิกมาตรการคุมโควิดล่าสุด

สิงคโปร์กลับมาคึกคักอีกครั้งหลังรัฐยกเลิกมาตรการคุมโควิด

พนักงานออฟฟิศต่อแถวรอรถไฟ ร้านอาหาร และลิฟต์ ขณะที่พนักงานส่งอาหารรีบเร่งเดินทางจากอาคารหนึ่งไปยังอีกอาคารหนึ่งหลังประชาชนเริ่มกลับมายังย่านธุรกิจของสิงคโปร์ในวันนี้ ซึ่งเป็นวันแรกที่ไม่มีมาตรการควบคุ…
Back to Top